תכנית הסיוע הפיננסי של עוגן לנפגעי המלחמה.

 

פרטים נוספים