קול קורא להגשת בקשה לשותפות ולתמיכה בקהילות "עוטף ישראל" אשר נפגעו באופן ישיר מאירועי ה 7- באוקטובר.

'הקרן לשיקום קהילות עוטף ישראל' פונה אליכם נציגי הקהילות, בערים וביישובים, להגיש בקשה לתמיכה במיזמים שנותנים מענה לאתגרי השעה הקהילתיים ולפעול לשיקום וחיזוק הקהילה

מסלול הגשה מהיר ומימון של עד 300,000 ש"ח.

להגשת בקשה: https://did.li/vQoIw

 

לפרטים נוספים