תמיכות בפעילויות וארגונים העוסקים בנושאי חירום, לצד תמיכות באמצעות עזבונות ייעודיים שהוגדרו מראש.

 

השנה הנושאים שהוגדרו על ידי הועדה הם:
1. פרויקטים בתחום החוסן הנפשי לנפגעים ישירים מאירועי 7/10/2023 וכן לתושבים שפונו מבתיהם ביישובי הדרום והצפון עקב המלחמה.
2. פרויקטים לתמיכה באירועי תרבות ושיקום קהילתי חברתי לקהילות שנפגעו מאירועי 7/10/2023.
3. השאלת אמצעי עזר טכנולוגים, ספרי לימוד וקריאה, לתלמידים שפונו מבתיהם בישובי הדרום והצפון
עקב מלחמת חרבות ברזל. בקשות לנושא זה יוגשו אך ורק על ידי רשויות מקומיות בלבד.

 

בקישור הבא ניתן להוריד את רשימת הנושאים הנוספים שניתנת עבורם תמיכה.

 

אתר ועדת העזבונות