מציעה מוצר ייעודי לניהול חמ‘’לים, פעילויות התנדבותיות ועוד.

 

מידע וטופס הרשמה כאן