אם אתם יזמים חברתיים, פרטיים או במסגרת עמותה, המציעים פתרונות מידיים לצרכים דחופים שעלו בעקבות המלחמה, או מענים אסטרטגיים לטווח ארוך – מוזמנות ומוזמנים להגיש בקשה לסיוע.

 

פרטים נוספים