פעילויות הפונות למגוון מגזרים באוכלוסייה, פעילויות בהן יש אפשרות למעורבות/התנדבות של עובדי החברה ומנהליה, פעילויות ארוכות טווח המאפשרות פיתוח הדרגתי, מדידה והערכת השפעה ושותפויות המבוססות על פעילויות עם גורמים נוספים (עמותות, ארגונים חברתיים ועוד).

 

פרטים נוספים