מענק כספי לבניית מיזם או עמותה, שיעסקו בפתרון בעיית העוני דרך אפיקים מוגדרים.

מענקים ע"ס 20,000 דולר.

 

פרטים נוספים