מענקי ליבה לארגונים המקדמים מנהיגות נשית במגוון דרכים. מענקים ע"ס 80,000 דולר לשלוש שנים.

דד ליין להגשה: 7.2.23.

 

פרטים נוספים