לארגונים קטנים, דלי תקציב, שעושים עבודה חשובה בחזית ההסברה הן במרחב הפיזי והן במרחב הוירטואלי.

כל ארגון יוכל לקבל תמיכה של עד 100,000 ש"ח ללא מאצ׳ינג בהתאם לעמידה בתנאי הסף.

 

פרטים נוספים