מפרסמת קול קורא לתמיכה בארגונים בישראל, המספקים שירותים להגנה ושילוב כלכלי של מבקשי מקלט ופליטים.

 

פרטים נוספים