רשם העמותות מנסה לסייע לעמותות בתהליכי התנהלות, גיוס כספים ועוד ומפרסם הנחיות שונות שכדאי לקרוא.

 

פרטים נוספים