פרס של Robert F. Kennedy Human Rights לארגונים או אינדוידואלים/יות הפועלים למען זכויות אדם בכל רחבי העולם.

הפרס ע"ס 30,000 דולר, ואליו מתווספת תמיכה בצורת קמפיינים, ייעוץ משפטי, בניית יכולות ועוד.

מועד ההגשה: 14.12.22

פרטים נוספים