Wellcome Charitable foundation מזמינים מועמדים ומועמדות לפרס Climate Impacts Awards.

מטרת הפרס היא להראות כיצד לשינוי האקלים יש השפעה על מגוון של תופעות ותוצאות פיזיות ומנטליות, במטרה להשפיע על קובעי מדיניות בתחום.

הפרס ניתן לצוותים מולטידיסיפלינריים שיכולים להציג פרויקטים קצרי-טווח ובעלי השפעה משמעותית המשלבים הוכחות לצד מעורבות ציבורית.

 

מימון עד 2.5 מיליון פאונד, לתקופה של עד שלוש שנים.

 

פרטים נוספים