מיועד לארגונים, יוזמות ויחידים/ות המציעים פתרונות אקלימיים המקדמים חברה צודקת, שיוויונית ובריאה.

הפרויקטים צריכים להתייחס לפתרונות אקלימיים מזוית מגדרית.

 

פרטים נוספים