מעבדת מדיניות בנושא משבר האקלים וביטחון, שמיועדת לבני 18-25.

ההשתתפות במעבדה כוללת חמישה ימים בברלין בסוף אוגוסט-תחילת ספטמבר, וחמישה ימים בחיפה בנובמבר.

 

פרטים נוספים