קול קורא למסגרות חוץ ביתיות לילדים ונוער עם מוגבלות להעשרת שעות הפנאי והפגת הבדידות של ילדים ונוער עם מוגבלות בעקבות המלחמה.

בהתאם לאמור מוזמנים מלכ"רים, עמותות וגופים הפועלים שלא למטרות רווח להגיש בקשות לקבלת כספים עד סך של 150,000,₪ שיאפשרו למסגרות חוץ ביתיות לילדים עם מוגבלות להעשיר את שעות הפנאי של הילדים, ולהפיג את בדידותם.

תאריך אחרון להגשה- 25.10.2023 בשעה 16:30.

 

פרטים נוספים