לתמיכה בפרויקטים המקדמים כיסוי תקשורתי הוגן ובלתי משוחד במזרח התיכון.

התמיכה מתייחסת לתוכניות אזוריות שמטרתן להתמודד עם אפלייה ולקדם גיוון בייצוג התקשורתי של אוכלוסיות מודרות על בסיס גזע או מוצא אתני או כאלה שאינו מיוצגות כלל.

 

סכום התמיכה עומד על 500,000 עד מיליון דולר.

 

פרטים נוספים