מבקשת לתמוך בפרויקטים חדשניים למניעת אלימות במשפחה, וביניהם פרויקטים טכנולוגיים.

סך התמיכות עומד על עד 3,989,761 ש"ח.

 

פרטים נוספים