השותפות למחקר ופיתוח באזור הים התיכון (Prima) מפרסמת קול קורא לתמיכה ביוזמות חדשות הקשורות לשינויי אקלים. סך כל התמיכה מיליון דולר.

 

פרטים נוספים