קול קורא של מרכז השל, להצגת תכנים בכנס השנתי השביעי לקיימות וקהילה בנושא: התארגנויות תושבים ככוח מוביל ברשויות – לקראת בחירות.

מוזמנות ומוזמנים להגיש הצעות לתכנים לכנס קיימות וקהילה השביעי סביב הסוגיות הבאות:

  • התארגנויות תושבים לקידום קיימות והתמודדות עם משבר האקלים ברשויות
  • סיפורים של התארגנויות תושבים אשר השפיעו על סדר היום ומדיניות הרשות בכלל ולקראת הבחירות המקומיות בפרט
  • רשויות שתומכות בהתארגנויות תושבים ופעלו להגברת השפעתן.

 

לפרטים נוספים