הקרן מבקשת לתמוך בשלושה תחומים מרכזיים:

 

  • תמיכה במאמציהן של שחקניות רלבנטיות בישראל לשלב בתחומי עבודתן ובפעילויותיהן נרטיבים ואסטרטגיות חדשים ו/או מעודכנים נגד הגמוניית הימין ונגד סמכותנות.
  • תמיכה בקהילות שוליים במאבקים המרובים שלהן למען חברה צודקת, שוויונית ודמוקרטית.
  • תמיכה בשחקניות רלבנטיות לחיזוק יכולתן לאתגר את התרבות המיליטריסטית ולקדם בשיח הציבורי חלופות בלתי אלימות.

 

הקרן מזמינה גם ארגונים, יוזמות ויחידים, שפעילים בתחומים שפורטו לעיל ומעוניינים בשיתוף פעולה סביב פעילות חד-פעמית (למשל, דו"ח או נייר עמדה; סדנה; פאנל פוליטי; אירוע תרבותי) – להגיש בקשה.

 

גובה המענק:

· עד €15,000 עבור ארגונים שהיה להם בעבר שיתוף פעולה עם הקרן.

· עד €10,000 עבור ארגונים שזו פנייתם הראשונה.

 

פרטים נוספים