תמיכה במיזמים חדשים במרחב החיים המשותף ועידוד יצירת שותפויות והגברת הסולידריות בין הקבוצות והקהילות השונות באוכלוסייה כדי להכיר ולסייע למהלכי root grass (שצומחים מהשטח).

 

קריטריונים:

  • יוזמות המקדמות תפיסות של חיים משותפים ושל טוב משותף, לצד ייחודיות ושגשוג קהילתי בקרב אזרחי ישראל.
  •  למיזם פוטנציאל גדילה והתרחבות.
  •  יש לפחות עוד שותף מממן אחד.
  •  המענק לא יעלה על %50 מתקציב המיזם.
  •  עדיפות למיזם העוסק ביחסים בין שלוש קהילות לפחות בחברה הישראלית.
  •  לא יתקבלו בקשות העוסקות במחקר, מלגות, אירועים חד-פעמיים או יוזמות מפלגתיות.
  •  במסגרת קול קורא זה, לא יתקבלו בקשות למענק המשך למיזמים שזכו למענק מקרן שותפות, למעט מיזמים שזכו במענק עידוד.

מענק עד 50,000 ש"ח שיינתן לאחר תהליך מיון, ועל פי החלטה בלעדית של ועדת המיון.
הקרן תעמיד לרשות המיזמים הזוכים, על פי צורך, בנק של עד 5 שעות ייעוץ במגוון נושאים כגון: גיוס משאבים, פיתוח אסטרטגיה וניהול תקציב מיועצים מומחים. המיזם יוכל להגיש בקשה, לאחר הזכייה, לקבל את שעות הייעוץ.

 

לינק להגשת הבקשה

 

פרטים נוספים בקובץ המצורף: קרן שותפות