מטרות הקרן:
לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, שמייצרת השפעה בתחומי קיימות, סביבה ואקלים.

הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילות והפעילים ברחבי הארץ במטרה לייצר השפעה סביבתית, ראו דוגמאות לפרויקטים שקרן של"י תמכה בהם, במסמך שבקישור המצ"ב.

בקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק, או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכן.

 

לקרן שני סבבי מענקים בשנה, בחורף ובקיץ.
מומלץ להתעדכן באתר הקרן על מועדי ההגשה העדכניים.

 

המענקים של קרן של"י, הם עד 20,000 ש"ח למענק.

 

מידע נוסף בקבצים המצורפים: