לתמיכה בפתרונות יצירתיים לשימור סביבתי, פעילות קהילתית, ושיתופי פעולה תרבותיים.

תמיכות בסך של $2,000 עד $10,000.

 

פרטים נוספים