הקרן מפרסמת קול קורא לתמיכה בשני תחומים: חוסר שוויון בהון, וחוסר שוויון בחינוך.

שימו לב שיש מועדים נוספים להגשות במהלך השנה לקרן זו.

 

פרטים נוספים