שומרי שותפות – קול קורא לתמיכה ביוזמות לקידום סולידריות ושותפות  حماة الشراكة – نداء لدعم مبادرات لتعزيز التضامن والشراكة

תמיכה כספית וליווי מקצועי ליוזמות מקומיות של התארגנויות אזרחיות עצמאיות או מאורגנות, אשר לוקחות על עצמן את המשימה לחזק את החוסן החברתי והשותפות בערים ובאזורים המעורבים. מענק חד פעמי בסכומים של עד 5,000 ₪ המיועד לשימוש בטווח המיידי.

 

פרטים נוספים