משרד האוצר מפרסם מבחן תמיכה בגובה 40 מיליון ש"ח לצורך תמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם, לרבות תרומות ותמיכות, פחתו בשל מלחמת "חרבות ברזל" ושהם אינם זכאים או שבחרו שלא לקבל מענקים במסגרת מסלולי סיוע אחרים שהוקמו על ידי הממשלה.

מוסדות ציבור, בין אם נתמכים או שאינם נתמכים על ידי הממשלה בעבר ומחזור הכנסותיהם בהתאם לנתונים הכספיים בהתאם לכללי הרשם הרלוונטי עולה על סך של 300 אלפי ש"ח ואינו עולה על סך של 400 מיליון ש"ח רשאים להגיש בקשה למבחן תמיכה זה.

 

פרטים נוספים