קול קורא לתמיכה בארבעה תחומים של הקרן:

  1. פיתוח כלכלי וחברתי
  2. שמירה על הסביבה
  3. אפשרויות תנועה בדגש על גישה למשאבים של אוכלוסיות מודרות
  4. גישה לאנרגיה ולמים

 

פרטים נוספים