עיריית ירושלים מזמינה תאגידים אשר נוסדו עד לתאריך 31.12.2022 ופועלים בעיר ירושלים, ללא כוונת רווח, בתחומים שונים, כגון: חינוך, תרבות ואומנות, חברה, ספורט, צעירים, קליטת עליה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד, להגיש בקשה לתמיכה לשנה זו.

 

פרטים נוספים