חיזוק היכולות של ארגוני חברה אזרחית להשתתף בתהליכי מדיניות ברמה הארצית והמקומית, באמצעות שיפור היכולות לעקוב אחר הטמעה של החלטות ממשלה, תוכניות וחקיקה הקשורים לפיתוח חברתי ואנושי בישראל.

הנושאים המרכזיים של המענק כוללים בין היתר: הפחתה של עוני ואי-שיוויון, שיויון מגדרי והפחתה של אלימות מבוססת-מגדר, פיתוח קהילתי ותעסוקה, בריאות, אנשים עם מוגבלויות, סביבה ואקלים, דמוקרטיה ומנהל תקין, העצמת בני/ות נוער ועוד.

 

לפרטים נוספים