פרקטיזום סיכוי-אופוק/שתיל: איך נדע שהשפענו?

איך נדע שהשפענו

ד"ר ג'ני כהן, מנהלת למידה ארגונית והערכה – סיכוי-אופוק והקרן החדשה לישראל/שתיל

עופר דגן, מנכ"ל שותף – סיכוי-אופוק

לוריא דלה, רכזת חברה משותפת בבריאות ובתרבות

כחברים.ות בארגונים לשינוי חברתי אנחנו מנסים.ות כל הזמן להשפיע ולשנות באמצעות יוזמות, עבודת שטח, פרויקטים, מחקרים, עבודת קידום מדיניות ועוד  – אבל איך נדע שבאמת מה שעשינו הצליח? איך נוכל לשכנע בזה תומכים.ות ותורמים.ות?

שתיל וסיכוי אופוק מציגים כלי חדש שפותח בארגון סיכוי-אופוק, אשר מטרתו לסייע לחברי וחברות צוות לזהות סיפורי הצלחה, לספר את סיפור ההצלחה ולעשות בהם שימוש למטרות למידה והערכה ארגונית.