פרקטיזום "עבודה עם הקהילה בתקופה של מחאות ציבוריות רחבות"

מנחות: מאיה לייטמן, גלי בסודו, תמר אמיר