מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

העין השביעית

לקדם את הדיון הערכי על עיתונות

תקשורת

"העין השביעית" היא הזירה היחידה בישראל המוקדשת לביקורת על התקשורת. מאז 1996, תחילה ככתב-עת מודפס ומ-2008 כאתר אינטרנט, עוקבת מערכת "העין השביעית" אחרי העיתונות והמדיה במטרה לשמש כתובת עבור העיתונאי המעוניין בתקשורת עצמאית, חופשית וחוקרת; ולהיות מורה נבוכים לאזרח המעוניין לצרוך תקשורת באופן מושכל, לחוקר התקשורת ולסטודנט.

"העין השביעית" תופסת הן את הביקורת והן את התקשורת במובנם הרחב. תקשורת אינה רק אוסף פרסומים, אלא זירה מרכזית המקשרת את תחומי החיים והחברה השונים ומעצבת אותם, מסביבה ועד פוליטיקה, מבריאות ועד כלכלה, מתרבות ועד ביטחון. "העין השביעית" עוסקת בנושאים אלו, מהזווית התקשורתית, וכשהדבר נצרך מרחיבה את מנדט העיסוק שלה גם מעבר לזווית זו. העמותה שמה לה למטרה לקדם את הדיון הערכי על עיתונות, לתבוע מהתקשורת אחריות על פרסומיה, לחשוף עוולות והטעיות ולהעלות לסדר היום מגמות של הונאה (כגון פרסום סמוי), אפליה וגזענות. "העין השביעית" שמה לנגד עיניה את העיתונאי הישראלי ומעוניינת לחזק את מעמדו הציבורי, לתמוך בו במאבקו לעבודה נקייה מתכתיבים ואילוצים מושחתים ולהנחיל לו כלים מקצועיים.

כתובת אי-מייל: contact@the7eye.org.il

עמוד הפייסבוק

הבלוק הדמוקרטי

הארגון פועל לניטור שיח ברשתות והגברת המודעות לדמוקרטיה הישראלית

חינוך | מוניטורינג | קמפיינים | תקשורת

מטרות הבלוק הדמוקרטי הן קידום ושמירה על כלל זכויות האדם בישראל ובשטחים שבשליטתה, פעילויות חינוך שמטרתן העמקת הידע הציבורי והעלאת המודעות בישראל ובתפוצות בנושאים הקשורים לדמוקרטיה בישראל.

עמוד הפייסבוק

המוקד להגנת הפרט

ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר הוא ארגון זכויות אדם שהוקם במטרה לסייע לפלסטינים הנמצאים תחת הכיבוש הישראלי, הפוגע פגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם. המוקד פועל לאכיפת הסטנדרטים והערכים המעוגנים במשפט ההומניטארי הבינלאומי ובמשפט זכויות האדם הבינלאומי..

המוקד הוקם בשנת 1988 על רקע אירועי האינתיפאדה הראשונה. בעת הקמתו נועד הארגון לטפל בפלסטינים שנפגעו מ"מדיניות העצמות השבורות"; ונקרא אז "המוקד לתלונות נפגעי אלימות". משהחלו פלסטינים תושבי השטחים הכבושים – ירושלים המזרחית, הגדה המערבית ורצועת עזה – לפנות למוקד בבעיות נוספות, החל הארגון לטפל בתחומים נוספים של הפרת זכויות אדם: זכויות כלואים; מעמד בירושלים המזרחית ובשטחים; הגבלות על חופש התנועה; אלימות כוחות הביטחון ומתנחלים כלפי פלסטינים; הריסות בתים עונשיות ועוד.

אי-מייל: mail@hamoked.org.il

עמוד הפייסבוק

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה.

מחקר

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית. בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה. המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס"ט על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

כתובת אי-מייל: info@idi.org.il

עמוד הפייסבוק

התנועה לאיכות השלטון

הבטחת שלטון נקי ואיכותי ושמירה על טוהר המידות, שלטון החוק, האינטרס הציבורי והדמוקרטיה במדינת ישראל

אקטיביזם | סינגור

התנועה לאיכות השלטון נאבקת בשחיתות כבר יותר משלושה עשורים. בחזון שלנו אנו רואים מדינה וחברה בהן הערכים נמצאים בקדמת הבמה, וכל פעולה של השלטון נעשית מתוך דאגה אמיתית לאינטרס הציבורי.

אנו פועלים ללא הפסקה כדי לקדם את השקיפות, לשמור על האינטרס הציבורי ועל הקופה הציבורית, לדרוש ממשל איכותי יותר למען אזרחי ישראל, להביא למנהל תקין בכל הרמות, לניהול תקין של כספי הציבור ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה, טוהר המידות ושלטון החוק.

התנועה לאיכות השלטון הציבה את עצמה כ"כלב השמירה" של טוהר המידות, הדמוקרטיה ושלטון החוק. היא העותר הציבורי הגדול במדינה והיא מהווה קול חשוב בציבוריות הישראלית.

מאבקנו נעשה במספר אפיקי פעילות המשלימים זה את זה: פעילות משפטית, מחאה ציבורית, פעילות מול התקשורת ובמדיה החברתית כדי לחשוף את מקרי השחיתות לציבור, פעילות חינוכית בכל הארץ, סיוע לחושפי שחיתות, קידום שינוי מדיניות וחקיקה בכנסת ומול מקבלי ההחלטות והפעלת קו לפניות הציבור המאפשר לחשוף ולטפל במקרי שחיתות.

כתובת אי-מייל:mqg@mqg.org.il

עמוד הפייסבוק 

 

דרכנו

הפעלת והעצמת הרוב המתון הישראלי, יהודי וערבי, והשפעה על סדר היום הציבורי ועל מקבלי ההחלטות, ברוח ערכי הציונות, הדמוקרטיה, השוויון והערבות ההדדית.

אקטיביזם

החזון של דרכנו: תנועת דרכנו תפעל לחזק את הערכים הדמוקרטיים והציוניים של ישראל. דרכנו מאמינה שמדינת ישראל צריכה לפעול על בסיס עקרונות מגילת העצמאות וברוח חזון נביאי ישראל: צדק, שוויון, שלום וערבות הדדית.

המטרות:

  1. כדי להבטיח את המשך עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נפעל לקדם את עקרון ההיפרדות מהפלסטינים באמצעות הסכם מדיני.
  2. נפעל לחזק את יסודות הצדק החברתי בישראל – צמצום פערים חברתיים והרחבת שוויון הזדמנויות.
  3. נפעל לחזק את אופייה הפלורליסטי והדמוקרטי של מדינת ישראל – חייה ותן לחיות, תוך מתן ביטוי לכלל הזרמים והדתות.
  4. נפעל למען חיזוק שלטון החוק ונאבק כנגד מגמות של שחיתות, הסתה וגזענות.

המשימה: דרכנו היא התנועה האזרחית הגדולה בישראל, המארגנת, מגדילה, מפעילה ומעצימה את הרוב המתון הישראלי, יהודי וערבי, מתוך כוונה להשפיע על סדר היום הציבורי ועל מקבלי ההחלטות, ברוח ערכי הציונות, הדמוקרטיה, השוויון והערבות ההדדית.

כתובת אי-מייל: thisis@darkenu.org.il

עמוד הפייסבוק 

מחזקים

תנועה קהילתית-פוליטית-דיגיטלית לקידום ערכי השמאל

אקטיביזם

מחזקים היא תנועת שמאל דיגיטלית קהילתית-פוליטית שצמחה מהשטח. אנחנו אזרחיות ואזרחיות שקמו לפעול, ביחד. אלפי אנשים לוקחים חלק בפעילויות למען ערכינו כי הם הבינו: אי אפשר לנצח לבד. הפעילות של התנועה כוללת אקטיביזם דיגיטלי וקמפיינים.

כתובת אי-מייל: info@mehazkim.org.il

עמוד הפייסבוק

תנועת החלוץ

הכוונת צעירים להגשמה קהילתית משימתית, תוך חיבור לציונות, לתרבות ולמורשת היהודית ועם תפיסה דמוקרטית ואוניברסלית שבמרכזה שוויון ערך האדם

חינוך

דרכי פעולה:
1 .מגוון של תכניות לצעירים טרם השירות הצבאי, במהלכו ולאחריו, אשר משלבות חוויה קהילתית-קבוצתית, למידה מעמיקה של החברה הישראלית, והתנסות בעשייה חינוכית, חברתית, ערכית.
2 .בוגרי התכניות בוחרים להיות אזרחים אקטיביים, מובילים ומנהיגים במערכת הביטחון, בשירות הציבורי, במערכות החינוך, במערכת המוניציפלית, במגזר השלישי ובמגוון עמדות השפעה ומעורבות חברתית.
3 .עידוד הבוגרים להגשים במסגרת קהילות אשר מאפשרות בסיס משותף לעשייה משמעותית ולחיים חברתיים.

כתובת המייל:sharon_o@hamidrasha.org.il

אתר אינטרנט

עמוד הפייסבוק

ברל כצנלסון קרן

קרן ברל כצנלסון פועלת לקידום ערכים של ציונות, צדק חברתי, שלום וחברה משותפת בישראל. זאת, באמצעות חינוך, פיתוח מנהיגות ופעולה בזירה הציבורית

חינוך

קרן ברל קצנלסון פועלת ברוח ערכי תנועת העבודה ולאור חזונו של ברל כצנלסון- מראשי תנועת העבודה וממחדשי היישוב העברי בארץ ישראל. המרכז הרעיוני הוא הזרוע החינוכית והציבורית של הקרן. המרכז מפתח ומפעיל תכניות חינוך מגוונות המכשירות סוכני שינוי בזירה המקומית והארצית, ועוסק בהכשרת חוקרים, משרתי ציבור ופעילים. למרכז הרעיוני שיתופי פעולה רבים עם גופים הפועלים לאור חזון דומה.

המרכז הרעיוני של קרן ברל כצנלסון הוא הזרוע החינוכית והציבורית של הקרן. המרכז פועל באמצעות חינוך, פיתוח מנהיגות ופעולה בזירה הציבורית, לקידום ערכים של שוויון וצדק חברתי בישראל. המרכז מפתח ומפעיל תכניות חינוך מגוונות המכשירות סוכני שינוי בזירה המקומית והארצית, ועוסק בהכשרת חוקרים, משרתי ציבור ופעילים.

כתובת אי-מייל: contact@berl.org.il

עמוד הפייסבוק

 

אידאה – מרכז ליברלית לדמוקרטיה

רשת הפועלת מתוך שותפות רעיונית ופוליטית ומקדמת במשותף דמוקרטיה-ליברלית בישראל

חינוך | מחקר

אידאה – 'מרכז לדמוקרטיה-ליברלית' הוקמה בשנת 2017 במטרה לקדם סדר יום דמוקרטי-ליברלי במרחב הציבורי בישראל. אידאה פועלת ליצירת תשתיות ארוכות טווח למחנה פוליטי דמוקרטי-ליברלי בישראל על ידי בניית רשת של מנהיגות ומנהיגים בעלי תפקידים בכירים במערכות הציבוריות.

הרשת של אידאה כוללת למעלה מ-300 שותפים ושותפות שהשתתפו באחת או יותר מקבוצות החשיבה או תוכניות ההכשרה הפועלות בארגון, כולם בעלי תפקידים ציבוריים בכירים במערכות השונות –  בחברה האזרחית, בשלטון המקומי ומשרדי הממשלה, בתקשורת ובעולם התרבות, במגזר הפרטי ובמפלגות.

רשת השותפים מהווה בית פוליטי ומוקד לפיתוח מקצועי עבור שותפיה, במסגרתה פועלים פורומים וקבוצות עבודה שונות. פעילות הרשת מתמקדת ביצירת פלטפורמות מגוונות וכלים ליישום אפקטיבי של הפעילות הפוליטית המשותפת של חברי הרשת.

כתובת אי-מייל: info@idea.org.il​

 

זזים – קהילה פועלת

מאות אלפי פעילות ופעילים, יהודים וערבים, שמקדמים יחד דמוקרטיה, שוויון ואזרחות פעילה.

אקטיביזם | קמפיינים

זזים היא קהילת הקמפיינים הגדולה בישראל. אנחנו תנועה אזרחית של ערבים ויהודים שמקדמים יחד דמוקרטיה, שוויון ואזרחות פעילה ומשתתפת. אנחנו פוליטיים – הקמפיינים שלנו עוסקים בנושאים הבוערים ביותר על סדר היום הציבורי ונועדו להשפיע על מקבלי ההחלטות; אבל לא מפלגתיים – זזים היא תנועה עצמאית, ומה שמחבר בינינו הם ערכים משותפים של זכויות אדם, מאבק בכיבוש ובגזענות וצדק חברתי וסביבתי.

הכלים העיקריים שלנו הם כלים מקוונים, שמאפשרים לנו להגיע במהירות לציבור רחב ובאמצעותם אנחנו יוזמים ומארגנים קמפיינים ופעולות ברחוב וברשת. אנחנו מאמינים שהקול של כל אחת ואחד מאתנו שווה יותר מאשר פתק הצבעה בבחירות ושאזרחות פעילה וביקורתית היא מרכיב הכרחי בדמוקרטיה.

כתובת אי-מייל:  contact@zazim.org.il

עמוד הפייסבוק

התנועה לחופש המידע

קידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע.

מוניטורינג | מחקר

התנועה לחופש המידע פועלת ליישום חוק חופש המידע, הקובע כי לכל אזרח ולכל תושב בישראל הזכות לקבל מידע מהרשויות. המידע הזה הוא קניינו של הציבור ועל כן, הוא יכול לדרוש אותו בכל עת. החוק הוא אחד האמצעים החשובים לשמירה על מינהל תקין. הוא מאפשר ביקורת ציבורית ומגביר את הפיקוח על שמירת זכויות האזרח. עם זאת, מהפכת השקיפות עוד לא הושלמה והחוק לא יכול להשלימה לבדו. עקרון השקיפות וחופש המידע לא הוטמע ברשויות ציבוריות רבות בישראל. רשויות רבות ממאנות להיפרד ממסורת של ריכוזיות וסודיות, ולהפוך את המידע שברשותן לזמין לציבור – וזאת בניגוד לחוק.

כתובת אי-מייל:  office@meida.org.il

עמוד הפייסבוק 

הסדנא לידע ציבורי

קידום ממשל פתוח, יצירת שיח ציבורי מבוסס מידע ועידוד מעורבות אזרחית.

מוניטורינג | מחקר

הסדנא לידע ציבורי היא ארגון ללא מטרות רווח, מבוסס מתנדבים, הפועל לקידום שקיפות שלטונית, מעורבות אזרחית ושיח ציבורי מבוסס נתונים. הסדנא עושה זאת על ידי פיתוח כלים טכנולוגיים בקוד פתוח – אתרים ואפליקציות – לפתיחה והנגשה של מידע המצוי ברשותם של מוסדות ציבוריים. הסדנא פועלת כחממה לפרוייקטי מידע פתוח שעוסקים במידע בעל עניין ציבורי, כגון מידע אודות פעילות הכנסת, תקציב המדינה ותקציבי הרשויות המקומיות, תאונות דרכים, תחבורה ציבורית, מידע תכנוני, מדיניות השקעות של קרנות פנסיה ועוד.

כתובת אי-מייל: info@hasadna.org.il

עמוד הפייסבוק

המשמר החברתי

קידום חקיקה חברתית

מוניטורינג | מחקר

דרכי פעולה:

המתנדבים משתתפים בדיוני הוועדות, עוקבים אחר כל ח"כ ולוביסט, ומדווחים על הנעשה.; פועלים בשטח, במפגשים עם בני נוער, סטודנטים, ותושבי פריפריה.

 

אנשי קשר:

בני לבני | מנכ״ל 052-2679635

ceo@hamishmar.org.il