מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

עדאלה

עדאלה

השגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל

סיוע משפטי | סינגור

מאז היווסדו ב-1996, הארגון עוסק בהגנה על זכויות האדם של הפלסטינים הערבים אזרחי ישראל ועל זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים.
עדאלה פועל להשגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בתחומים הבאים: זכויות בקרקע ובתכנון; זכויות פוליטיות ואזרחיות; זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות; וזכויות אסירים. הארגון גם מגן על זכויות האדם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש, בהתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הבינלאומי לזכויות אדם.
כתובת אי-מייל:adalah@adalah.org

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל

קידום זכויות האזרחים הערבים בישראל

סינגור

מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים הערבים בישראל, הוקם בשנת 1997, ונרשם כעמותה ללא מטרות רווח בשנת 2000. המרכז פועל לקדם זכויות פוליטיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות של האזרחים הערבים פלסטינים בישראל.

המרכז משתמש בכלים שונים להשגת מטרותיו. הכלים שעומדים לרשותנו כוללים:

* קידום מדיניות על ידי סנגור משפטי ומעורבות בחקיקה.

* קידום פיתוח כלכלי חברתי, לרבות שימוש בתקציב המדינה.

* ארגון קהילתי, כולל חיזוק החברה האזרחית והרשויות המקומיות.

* השפעה על דעת הקהל ושימוש בתקשורת.

* סנגור בינלאומי וחיזוק רשת התמיכה הבינלאומית.

כתובת אי-מייל:themossawacenter@gmail.com

עמוד הפייסבוק

 

מרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

ייצוג האינטרסים והצרכים של האוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל בתחומי התכנון, הקרקע, הדיור, הצמיחה והפיתוח.

סינגור | שינוי וקידום מדיניות | תכנון ובניה

מרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א), הינו ארגון לא ממשלתי ללא מטרות רווח, הפועל בישראל.
הארגון נוסד ונרשם כעמותה בתחילת שנת 2000. הקמת המרכז קיבלה את ברכת הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, וועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית וגורמים ציבוריים ופוליטיים, המייצגים את הציבור הערבי בישראל.
מעל"א הציב לעצמו, כמטרה עיקרית, את ייצוג האינטרסים והצרכים האמיתיים של האוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל בתחומי התכנון, הקרקע, הדיור, הצמיחה והפיתוח. בתחילת שנת 2004, הכיר משרד הפנים במעל"א כגוף ציבורי עפ"י סעיף 100 לחוק התכנון והבניה 1965.
כתובת אי-מייל:acap@ac-ap.org

אג'יק

ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי הפועל ללא מטרות רווח ובסיסו בנגב.

קהילה

פעילותנו בישראל מתמקדת בתהליכי פיתוח קהילתי בקרב הערבים הבדואים תושבי הנגב, שהם חלק מהחברה הערבית בישראל. אנו פועלים ליצירת שותפות אמת בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית ומקדמים צדק חברתי וכלכלי עבור כלל תושבי המדינה. באזור המזרח התיכון אנו פועלים לקידום שיתופי פעולה חוצי-גבולות המבוססים על שותפות בין אזרחים.
בפעילותנו עם מדינות בעולם המתפתח אנו מקדמים מודלים לפיתוח חברתי-כלכלי צודק בר-קיימא.

כתובת אי-מייל: info@a-n.org.il

עמוד הפייסבוק