מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים ARDC

הגנה, סיוע והעצמה של פליטים אפריקאיים ומבקשי מקלט בישראל

חינוך | סיוע | שטח

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים הוקם ע"י פליטים מאפריקה ואזרחים ישראלים במטרה לסייע ולחזק פליטים ומבקשי מקלט בישראל.
ארגון ללא מטרת רווח שהוקם ב-2004 כדי לשמש קול למבקשי המקלט שהגיעו מאפריקה לישראל. מאפשר לכל פליט/ה לממש את זכותו/ה להגיש בקשת מקלט על פי אמנת הפליטים (שישראל חתומה עליה) למרות הקשיים שמעמידים בפני פליטים לא-יהודים בישראל. פעילות הארגון כוללת יעוץ פרטני, עזרה הומאניטרית, חינוך (שעורי אנגלית ועברית), פיתוח קהילתי והעלאת מודעות הציבור בישראל. בנוסף אנו מפעילים מקלט לנשים עם ילדים ותכנית להעצמת הנשים.
כתובת אי-מייל:info@ardc-israel.org

המוקד לפליטים ומהגרים

הגנה על וקידום זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ומניעת סחר בבני אדם בישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד לפליטים ולמהגרים – עמותה א-מפלגתית אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל.

אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת.

העמותה פועלת באמצעות מתן מידע, ייעוץ וייצוג משפטי למהגרים; חינוך והסברה לציבור הישראלי; וכן חקיקה וקידום מדיניות ציבורית.

כתובת אי-מייל: info@hotline.org.il

עמוד הפייסבוק

א.ס.ף

ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל

סיוע | סינגור

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל (ע"ר), עמותה ישראלית שפעילותה מתקיימת הודות לתרומות מגורמים פרטיים וקרנות פילנתרופיות, ובזכות עשרות מתנדבות מתנדבים שרוצים לראות בישראל מדינה הנותנת יחס ראוי והוגן לנשים, גברים וילדים שהגיעו אלינו כדי לקבל הגנה מהסכנות האורבות להם בארצות מולדתם.

למבקשות ולמבקשי המקלט החיים בישראל יש זכות לחיים בביטחון, בכבוד, בשייכות ובשוויון – על פי עקרונות היסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי.

דרכי פעולה:
1 .העמותה מציעה סיוע פסיכו-סוציאלי לרבות ליווי, תמיכה ומיצוי זכויות לאלפי מבקשי מקלט בשנה.
2 .העמותה פועלת לקידום מדיניות המכבדת זכויות חברתיות לפליטים, בדגש על נושאי רווחה וחינוך, מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות והציבור הישראלי.

כתובת אי-מייל:info@assaf.org.il

עמוד הפייסבוק