מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

צלול

שומרת הסף של הים, החופים והנחלים של ישראל.

אקטיביזם

עמותת צלול נוסדה לפני למעלה מ-20 שנה במטרה להוציא את כלובי הדגים המזהמים ממפרץ אילת.
במשך שנות פעילותה הביאה העמותה להפסקת הזרמת בוצת השפד"ן לים, הפסקת זיהום הנחלים, אישור תקנות המדגה, סגירת מכל האמוניה במפרץ חיפה ולחקיקת חוקים ביניהם חוק הפיקדון וחוק השקיות.
כיום פועלת העמותה לשמירה על הים התיכון מזיהום בשפכים ובשמן ומקידוחים בלתי מפוקחים, לשמירה על הנחלים ומשק המים, לצמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי ולהגנה על אלמוגי מפרץ אילת מהתוכנית המגלומנית של קצא"א להעביר נפט ממדינות המפרץ לים התיכון.

כתובת אי-מייל: info@zalul.org.il

עמוד הפייסבוק

 

 

חיים וסביבה

ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל

אקטיביזם

חיים וסביבה הוא ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, מטרתו המרכזית היא העצמה והגדלת יכולת ההשפעה של התנועה הסביבתית בישראל, האמצעים להשגת מטרה זו הם תמיכה בפעילות הארגונים וההתארגנויות הסביבתיות, הגברת שיתופי הפעולה בתוך התנועה הסביבתית ומחוצה לה, שיפור אסטרטגיות השינוי החברתי של התנועה וחיזוק ייצוג התנועה הסביבתית בגופי הממשל.

כתובת אי-מייל: sviva@sviva.net

עמוד הפייסבוק

אל"ס- אזרחים למען הסביבה בגליל

ארגון יהודי ערבי שעוסק בנושאים: סביבה, בריאות הציבור, צדק סביבתי וחברתי, מיצוי זכויות

סינגור

עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) פועלת יחד עם התושבים כדי להגן על הסביבה ועל האדם מפני מפגעים סביבתיים.

העמותה הוקמה בשנת 1990 על ידי תושבי הגליל במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור.

העמותה פועלת כיום לקידום מודעות ציבורית לנושאי סביבה ואקלים, קידום חקיקה ומדיניות סביבתית עידוד והכשרת מנהיגוּת סביבתית פעילה בקהילה, תמיכה בוועדי פעולה במאבקים מקומיים, איסוף ופרסום מידע.

אדם טבע ודין

שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, ואנו פועלים לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים

אקטיביזם | סינגור

אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה, מורכבת מעורכי דין, מדענים, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים למען קידום נושאי איכות הסביבה ובריאות הציבור.
העמותה הוקמה בשנת 1990 על ידי אנשי מקצוע מתחום המשפט, המדע והתכנון, במטרה להוות גוף מקצועי, בלתי תלוי, שייצג את האינטרס הציבורי בשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור בישראל.
עמותת אדם טבע ודין הנה עמותה רשומה, ללא מטרות רווח, הנתמכת מתרומות ומדמי חבר בלבד ואינה ממומנת על ידי שום גורם ממשלתי, על מנת לשמור על עצמאותה המלאה.
העמותה פועלת בכלים מקצועיים, משפטיים ומדעיים, לקידום מטרותיה, בין השאר: הגנה על בריאות הציבור, מניעת זיהום אויר ומים, קידום שיטות טיפול מתקדמות בפסולת, שימור החופים והשטחים הפתוחים הציבוריים, מתן סיוע מקצועי וייצוג משפטי ללא תשלום לציבור הרחב הנתקל במפגעים סביבתיים, חיזוק המודעות הציבורית לאיכות הסביבה וקידום חקיקה סביבתית ואכיפתה.
כתובת אי-מייל: members@adamteva.org.il

מגמה ירוקה

ארגון שטח אקטיביסטי, התנדבותי ולא מפלגתי, הפועל לקידום נושאי איכות הסביבה בישראל

אקטיביזם | חינוך

המגמה הירוקה היא תנועת המתנדבים הסביבתית הגדולה בישראל, המקדמת שינוי סביבתי באמצעות פיתוח מעורבות אזרחית ומנהיגות חברתית. הפעילות של מגמה ירוקה מבוססת על מאות צעירים וצעירות, מתנדבים ומתנדבות, המובילים קמפיינים לשינוי סביבתי ופועלים בתאי פעילות ברחבי הארץ.
המטרה: להשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול למען הרחבת מעגלי הצדק הסביבתי והחברתי בישראל ולמנוע מרשויות המדינה, מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התומכות בהמשכיות ובתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית.

כתובת אי-מייל: megama@green.org.il

עמוד הפייסבוק