מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

מרכז תמורה

מאבק למען אוכלוסיות מוחלשות ומושתקות בחברה הישראלית, אשר מופלות על בסיס מרכיבי זהות כגון מגדר, מיניות ואתניות.

סינגור

תמורה – המרכז המשפטי לקידום השוויון , נוסד בשנת 2007 במטרה להיאבק למען אוכלוסיות מוחלשות ומושתקות בחברה הישראלית, אשר מופלות על בסיס מרכיבי זהות כגון מגדר, מיניות ואתניות.
המרכז פועל להביא לשינוי חברתי וכלכלי במסגרת השדה המשפטי על ידי שימוש בכלים משפטיים: פנייה לערכאות, סיוע משפטי לקבוצות ולפרטים שנפגעו כתוצאה מאפליה, וליווי של מהלכים המתמקדים בחקיקה מתקנת.
בנוסף, מרכז תמורה רואה חשיבות רבה בהעלאת המודעות לזכויות המשפטיות של כלל הציבור ונפגעי אפליה בפרט. לכן חלק מהפעילות של המרכז עוסקת בתיעוד הידע המצטבר בתחום האפליה בארץ ובקיומם של סדנאות והדרכות בקרב קבוצות ציבור מופלות.
בשנים האחרונות, פועל מרכז תמורה בשיתוף פעולה הדוק עם ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס של המכללה למנהל. הסטודנטיות והסטודנטים מביה"ס למשפטים פועלות ופועלים במסגרת "הקליניקה לקידום השוויון באמצעות דיני הנזיקין", תוך לקיחת חלק פעיל בעבודת המרכז.
כתובת אי-מייל: tmura.center07@gmail.com

משפט קליני – תכנית החינוך הקליני

סיוע משפטי ללא תמורה לאוכלוסיות מוחלשות המתגוררות בפריפריה

סיוע משפטי

הקליניקה במטפלת מאות תיקים הנוגעים להגנה על זכויות אדם בישראל, ממגוון היבטים, תוך התמקדות בסיוע לקבוצות מיעוט:
1 .מתן מידע והעלאת מודעות לזכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות בירושלים
2 .ייצוג משפטי לרבות בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות במקרים מתאימים.
פעילות הקליניקה מתקיימת בלשכות הרווחה והמנהל הקהילתי בשכונות כגון נווה יעקב, קריית מנחם, קטמון, שיח ג'ארח ועוד, וכן במוקד הקליטה לעולי אתיופיה במרכז העיר.

כתובת אי-מייל: lawclinc@tauex.tau.ac.il

עמוד הפייסבוק

מועצת הנגב

מועצת ראשי רשויות, נציגי מוסדות עוגן, נציגי ציבור ונציגי מגזר עסקי מאזור הנגב לייצוג כלל תושבי הנגב מול קובעי המדיניות.

סינגור | קהילה | קמפיינים | שינוי וקידום מדיניות

"מועצת הנגב" הוקמה בדצמבר 2014 כארגון אזרחי, המורכב מראשי רשויות, נציגי ציבור, נציגי מוסדות עוגן ומגזר עסקי מקומיים. מועצת הנגב שואפת לייצג את כלל תושבי האזור, להשמיע את קולם ולבטא את צרכיהם אל מול משרדי הממשלה השונים ואל מול קובעי מדיניות.

המועצה מכירה בייחודיותו של הנגב כאזור בעל מגוון רחב של קהילות ומגזרים ולכן, מאז הקמתה, מקדמת מגוון נושאים בהם יש קונצנזוס, כגון: בריאות, תעשייה, תכנון, תעסוקה והקמת שדה תעופה משלים בנגב.

המטרה: השפעה וקידום מדיניות תומכת נגב, במטרה לתרום להעלאת איכות החיים ושגשוגן של כלל הקהילות בנגב בכל תחומי החיים.

דרכי פעולה:
1 .עיצוב מדיניות: גיבוש סדר יום מוסכם על המנהיגות מקומית ובעלי העניין בקרב קהילות השונות והמגזרים השונים בנגב.
2 .מעקב אחר יישום החלטות ממשלה: דו"ח המעקב אחר תוכניות ממשלתיות לפיתוח הנגב, מעקב ובקרה אזרחית על תהליכי יישום מדיניות מצד הממשל.
3 .קמפיינים ציבוריים לקידום מדיניות.

כתובת אי-מייל: office@negevcouncil.org

עמוד הפייסבוק

אחוזת נגב

קהילה מעורבת של אזרחים חילוניים, דתיים, צעירים ובוגרים מכל תפוצות ישראל תושבי אופקים והנגב.

קהילה

חברי הקהילה ומשפחותיהם מתמקדים בעשייה בתחומי הקהילה.

דרכי פעולה:
1 .בניית עסקים חברתיים ושירותים קהילתיים.
2 .עריכת אירועים עירוניים והגברת מודעות לצדק חלוקתי
3 .הווי עירוני
4 .התנדבות בקהילה והתמקדות בסיפור הנראטיב של העיר.

כתובת אי-מייל: polinagraeev1310@gmail.com

עמוד הפייסבוק

מרכז הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי

מחקר ופיתוח דיור חברתי לקידום מדיניות שתאפשר דיור הוגן ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.

מחקר | סינגור

מרכז הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי פועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ומטרתו לקדם מדיניות שתאפשר דיור הוגן ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.
דרכי פעולה:
1 .מחקר יישומי באיכות גבוהה אשר מכוון לגיבוש המלצות מדיניות בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית.
2 .קידום מדיניות באופן יזום תוך התמקדות בהליכי חקיקה.
3 .מעורבות בפרויקטים פורצי דרך בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית.
4 .הכשרת שחקנים שונים המשפיעים על תחום הדיור וההתחדשות העירונית.

כתובת אי-מייל: matanrab@tauex.tau.ac.il

עמוד הפייסבוק

ליבי במזרח

הקואליציה להקצאה שוויונית של משאבי התרבות בישראל

חינוך | תרבות

קואליציה של עשרות ארגונים לקידום צדק חלוקתי והקצאה שוויונית של משאבי התרבות והחינוך בישראל.
דרכי פעולה:
1 .קידום התרבות המזרחית, אתיופית ופלסטינית דרך אירועי תרבות ומוזיקה, מפגשים עם יוצרות/ים, הוצאה לאור של ספרים, קטלוגים וכתבי עת, השקות ספרים, ימי עיון, פסטיבלים, קונצרטים, תערוכות ומיצגי אמנות.
2 .שינוי מדיניות בתחום התרבות באמצעות דוחות ופרסומים שונים, פעילות משפטית וציבורית.

עמוד הפייסבוק

המעברה

חממה חברתית רדיקלית שצמחה ממחאת 2011 לקידום פרויקטים בנושאי קהילה וזהות בירושלים.

אקטיביזם

המעברה היא במה לארגון פעילות רדיקלית שתעבור מהמאבקים המקומיים במזרח ירושלים ובמערבה עד לרמה הלאומית, החל בסוגיות של דיור ציבורי ועד הסוגיות הנוגעות לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי.

דרכי פעולה:
המעברה היא חלק מפורום הדיור הציבורי. אחראית בעיקר על פעילות שטח.

כתובת אי-מייל: Hamaabara@gmail.com

עמוד הפייסבוק

ארץעיר

קידום איכות החיים הקהילתית בערים בכל רחבי הארץ באמצעות שלושה תחומים מרכזיים: קהילה, יזמות ותעסוקה.

קהילה

ארץעיר הוא ארגון הפועל לקידום קהילתיות עירונית בכל רחבי הארץ באמצעות שלושה תחומים מרכזיים: קהילה, יזמות ותעסוקה. אנחנו פועלים מאז 2006 עם התושבים המקומיים, לביסוס ערים חזקות, קהילתיות וחדשניות.
אנחנו מאמינים כי כדי ליצור איכות חיים בעיר נדרשת התחדשות עירונית אנושית. בזכות העבודה בשותפות עם גורמים עירוניים וארציים פעולותינו משפיעות על התנהלות הערים ומחוללות שינוי רב.  כיום ארץעיר הוא גורם משפיע בהפיכת ערי הפריפריה למוקד קהילתיות, התחדשות וחדשנות, למען מדינה טובה ומשגשגת. המטרה היא קידום הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ועידוד וסיוע להתיישבות קבע בפריפריה. קידום ופיתוח תפיסות קיימות והתנהלות חברתית, כלכלית מקיימת וסביבתית.

דרכי פעולה:
1 .עידוד וסיוע ליזמים עסקיים וחברתיים.
2 .סיוע לעסקים קטנים והגברת הזדמנויות התעסוקה לתושבי הפריפריה והפריפריה הגאו חברתית.
3 .פיתוח תפיסות של יהדות מתחדשת פלורליסטית וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות.
4 .עידוד התנדבות ומתן מלגות למתנדבים בעמותה.

כתובת אי-מייל: info@eretzir.org.il

עמוד הפייסבוק

הפרדס

עמותה לפיתוח קהילתי בשכונות דרום תל אביב

קהילה

עמותת תושבים בדרום תל אביב המהווה חממה המטפחת ומחזקת את יכולותיהם של תושבי השכונות ליזום, ליצור ולקדם שינוי למען הקהילה בה הם חיים.

דרכי פעולה:
1 .העלאת מודעות לסוגיות חברתיות וחיזוק בסיס הערכים הקהילתי.
2 .מתן כלים לעשייה קהילתית
3 .עידוד וקידום שותפויות עם גורמים נוספים בשכונה ובעיר ליישום בפועל של היוזמות המתהוות בחממה.

כתובת אי-מייל: hapardesngo@gmail.com

עמוד הפייסבוק

מהפך -תע'ייר

ארגון יהודי-פלסטיני, פמיניסטי, לשינוי חברתי דרך חינוך והעצמה קהילתית, הפועל למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חינוכיים וחברתיים.

סינגור

מהפך-תע'ייר הוא ארגון חינוכי פמיניסטי וקהילתי, הפועל בשותפות יהודית – פלסטינית, בין ובתוך קהילות בפריפריה הגיאו – חברתית. הארגון פועל דרך אקטיביזם מקומי לקידום צדק חברתי, סולידריות וחוסן קהילתי, במטרה לבנות חברה שוויונית ודמוקרטית.

כתובת אי-מייל: info@mahapach-taghir.org

עמוד הפייסבוק

לא נחמדים – לא נחמדות

קבוצה של פעילי/ות שכונות אשר חברו יחדיו למטרה משותפת: הבאת המצוקה האמיתית בשכונות לתודעה הציבורית.

אקטיביזם | קהילה

"לא נחמדים – לא נחמדות" היא קבוצה של פעילי /ות שכונות אשר חברו יחדיו למטרה משותפת הבאת המצוקה האמיתית בשכונות לתודעה הציבורית, אנחנו פעילים/ות שטח במאבק למען הדיור הציבורי, ושכונות ותושבים/ות המועמדים/ות לפינוי.
הקבוצה הוקמה בקיץ 2011 , ורואה בפועלה התדיר שליחות למען אותן שכונות אשר קולן לא נשמע במאבק.
אנו דור שני ושלישי לאפליה חברתית, כלכלית, ומדיניות גזענית ואנחנו פועלים בתחומים אלה מידי יום בנחישות ללא מורא ופחד, מתוך אמונה שלמה שהמאבק שלנו מוצדק, אמיתי וכנה. מטרתנו להביא לצמצום הפערים הסוציו-אקונומים (חברתיים-כלכליים), הקיימים בחינוך ובריאות ולאפשר מתן הזדמנות שווה להשכלה , פרנסה , דיור ומעמד חברתי.
בשנים האחרונות נאבקנו למען חסרי הדיור, ארגנו ערבי תרומות לנזקקים/ות יצאנו להפגנות זעם להשמיע את דברינו, החלפנו שמות של רחובות בעיר תל אביב אשר בה אין לנו ייצוג הולם לשמות מזרחים. במקביל לאירועי לילה לבן ארגנו את "לילה שחור" כמחאה על ההזנחה של השכונות בדרום תל אביב.
כתובת אי-מייל: lo.nehmadot@gmail.com

האגודה לצדק חלוקתי

קידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו.

מחקר | סינגור

האגודה לצדק חלוקתי פועלת לקידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו. האגודה פועלת במספר מישורים במקביל: ניטור וניתוח המדיניות המשאבית ("הלנד-וואטש"), קידום פעילות משפטית והוצאת ניוזלטר חודשי, המסכם את ממצאי "הלנד-וואטש" בגיליונות מרוכזים.

דרכי פעולה:
1 .ניטור וניתוח המדיניות המשאבית "הלנד-וואטש"
2 .קידום פעילות משפטית
3 .פרסום מידע בניוזלטר חודשי.

כתובת אי-מייל: iadj@iadj.org.il

עמוד הפייסבוק

פורום דיור ציבורי

ארגון גג של קבוצות המאבק השונות שפועלות על מנת לשקם, לחזק ולהגדיל את הדיור הציבורי בישראל

סיוע | סינגור | שטח | שינוי וקידום מדיניות

מטרת הפורום – קידום הגדלת מלאי דיור ציבורי על-ידי תכנון ארוך טווח ורכישה וקידום מגורים נאותים בתמהיל חברתי כמו ברוב המדינות במערב. הפורום פועל להגמשת הקריטריונים, מניעת פינויים, שקיפות בחברות המשכנות ובמשרד השיכון, שמירה על זכויות דיירים בתהליכי התחדשות עירונית, הגדלת הסיוע בשכר דירה, תוך כדי הבנה שדיור ציבורי ולא סיוע כספי הוא המכשיר היעיל יותר בצמצום עוני רב דורי.

דרכי פעולה של הפורום:
1 .פעילות לובי ושינוי מדיניות, חקיקה.
2 .ארגון הדיירים והממתינים בשטח
3 .סיוע למקרים ספציפיים (פינויים, מצוקה חריפה ועוד)

כתובת אי-מייל: diurtzibury@gmail.com

עמוד הפייסבוק

עומדים ביחד

תנועה פוליטית של מאבק ושל תקווה, בעלת ערכים סוציאליסטיים.

אקטיביזם

"עומדים ביחד" היא תנועה ציבורית של מאבק ושל תקווה, ששותפים בה חברים וחברות מכל קצוות הארץ: צעירים ומבוגרים, יהודים וערבים, נשים וגברים. אנחנו רוצים לקבץ יחד את מי שנמאס להם מכך שהשיטה הקיימת לא פועלת לטובת הרוב, אלא לטובת מיעוט קטן, ולסלול את הדרך להעמדת חלופה לשלטון הנוכחי ולהבאת שינוי מהותי בחברה הישראלית. ביחד, נוכל לקדם את ערכי השלום, השוויון והצדק החברתי, ולהפוך את הארץ הזו למקום לכולנו.

אי-מייל: info@standing-together.org

עמוד הפייסבוק

המכללה החברתית כלכלית

בית ספר לשינוי חברתי המקדם שוויון וצדק חברתי ושוויון בישראל

חינוך

המכללה החברתית-כלכלית היא ארגון חברתי ללא מטרות רווח, שנוסד בשנת 2004, העוסק בהקניית ידע בנושאי חברה וכלכלה, במטרה להוות מוקד ידע לשינוי חברתי ולקדם שוויון וצדק חברתי בישראל.

המטרה:
הנגשת ידע בנושאי חברה וכלכלה לקבוצות שונות.
דרכי פעולה:
הכשרת מנהיגות והרחבת התמיכה הציבורית בעקרונות של מדינת רווחה מתקדמת בישראל. מודל ייחודי המשלב בין חינוך, הכשרה וליווי בפעילות.

כתובת אי-מייל:manager@sea.org.il

עמוד הפייסבוק

תנועת תיקון

התנועה להתחדשות החברה והתרבות בישראל מתוך מתינות, חמלה, מעורבות וערבות, הנשענות על יהדות ישראלית מסורתית.

תרבות

תנועת תיקון – להתחדשות החברה והתרבות בישראל, הוקמה על-ידי קבוצה של כמאה מנהיגות ומנהיגים ישראלים בתחומי האקדמיה, החברה, התרבות והחינוך.
התנועה מבקשת להשפיע על סדר היום בישראל ולחדש סמלים יהודיים ולהכניסם לזרם החיים הישראלי, מתוך הקול של יהדות מסורתית קשובה, מתונה ופתוחה הפועלת למען קידום החברה הישראלית והצדק החברתי.
אנו מאמינים כי האתגרים הייחודיים של אזרחי מדינת ישראל והעם היהודי ברחבי העולם, הם הזדמנות להתחדשות של המורשת היהודית.
על אף שכ- 30% מכלל הציבור היהודי בישראל מזהים עצמם כמסורתיים, קולה של המסורתיות נעדר מן השיח הציבורי. אנו בתנועת תיקון, שואפים לחזק את המסורתיות ולהנכיח אותה בזירות הציבוריות והחינוכיות השונות.

כתובת אי-מייל: officetikun4@gmail.com

 

עמותת איתך مَعَكِ (מעכי)- משפטניות למען צדק חברתי

קידום זכויות נשים והטמעת צורכיהן וקולן של נשים מקבוצות מוחלשות בחברה: נשים החיות בעוני, נשים במעגלי אלימות ונשים מקבוצות אוכלוסייה המודרות ממוקדי קבלת ההחלטות.

סיוע | סינגור

״איתך – מעכי״ היא עמותת חברה משותפת שמעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים. בנוסף, היא פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים. במסגרת עבודתה, העמותה גם מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ, ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות. העמותה מפעילה קו חם בחיפה, תל-אביב ובאר שבע, שנותן מענה לכולן בעברית, בערבית וברוסית.

התפיסה של חברות העמותה היא כי על המשפט לכלול את זוויות המבט הייחודיות של נשים מכלל הקבוצות בחברה ולהבטיח את נגישותן המלאה למימוש זכויותיהן. בתוך כך העמותה מעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים בכל אחד מסניפיה בתל-אביב, באר שבע וחיפה.

כחלק מחזונה, עמותת איתך מעכי פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים פלסטיניות, חרדיות, יוצאות אתיופיה, דוברות רוסית ובתחומי העסקה רבים.

יחד עם הנשים מהקהילות השונות, פועלת העמותה לפיתוח מנהיגות, תוך יצירת מודלים קהילתיים חדשניים, אשר תורמים ליצירת פרוייקטים פמיניסטיים ייחודיים ופורצי דרך בתחום המשפט. במסגרת עבודתה, העמותה מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות.

כתובת אי-מייל: mail@itach.org.il

עמוד הפייסבוק

מרכז אדוה

מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.

מחקר

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. מרכז אדוה בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. מלאכת הניטור של מרכז אדוה נסמכת על מאגרי נתונים עשירים ומגוונים, המאפשרים לעקוב אחר התפתחויות בתחום הפיתוח הכלכלי כמו גם בתחום השוויון החברתי.

ממצאי המחקר וניירות העמדה של מרכז אדוה מתפרסמים באתר זה. הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. מרכז אדוה מציע ימי עיון וקורסים בתחומים שונים הנגזרים מתחומי המחקר בהם הוא עוסק. ההרצאות ניתנות על ידי צוות מרכז אדוה, מרצים באקדמיה הקשורים למרכז אדוה ואנשי ארגונים חברתיים מומחים בתחומם.

כתובת אי-מייל: contact@adva.org

עמוד הפייסבוק