מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

פנים

פנים – איגוד ארגוני יהדות ישראלית

ארגון-גג המאגד תחתיו שישים ארגונים העוסקים בחינוך, בקהילתיות ובתרבות יהודית ישראלית.

השכלה | חינוך | קהילה

ארגון פנים מאגד תחתיו ארגונים שונים העוסקים בתרבות ובזהות יהודית במגוון רחב של תפיסות עולם: חילוניים, אורתודקסיים, רפורמיים וקונסרבטיביים; קהילות עירוניות ובני ההתיישבות העובדת; ארגונים אשכנזיים ומזרחיים; ארגוני עולים חדשים וותיקים.

כתובת אי-מייל: office@panim.org.il

עמוד הפייסבוק

אלנוהוד

קידום השכלת נשים בדואיות בנגב

השכלה | חינוך

עמותת אלנוהוד מבקשת לקדם את השכלת הנשים הבדואיות בנגב ופועלת בדרכים הבאות:

1 .פעילויות הסברה בקרב הקהילה הבדואית בנושא הקניית השכלה וחשיבותה.
2 .תוכנית מכינה לנערות בדואיות.
3 .מתן תמיכה כלכלית, חברתית ואקדמית לסטודנטיות בדואיות.
4 .תוכנית גישור בין נשים לגברים בדואים
5 .תוכנית העצמה והעשרה לתלמידות חטיבות ביניים בדואיות.

כתובת אי-מייל:alnuhud@gmail.com
עמוד הפייסבוק