מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

זולת

מכון חשיבה אקטיביסטי לקידום מדיניות בנושא שוויון וזכויות אדם: נגד גזענות, למען שלטון החוק, לקידום הסדר מדיני, חופש מדת ולקידום שוויון חברתי-כלכלי

מוניטורינג | מחקר | תקשורת

זולת מציע חזון אסטרטגי מקיף לעשור הבא, כזה שמציב את זכויות האדם והשוויון בחזית ובמרכז, כזה שיאפשר לפעול להשלמת חוקה שוויונית ופלורליסטית, שהמעמד שלה יציב ומשוריין, שמעגנת את זכויות היסוד של תושביה. לצורך כך אנחנו מבקשים לרתום את מקבלי ההחלטות בישראל ומעצבי דעת קהל.

כתובת אי-מייל:info@zulat.org.il

עמוד הפייסבוק

המוקד לפליטים ומהגרים

הגנה על וקידום זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ומניעת סחר בבני אדם בישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד לפליטים ולמהגרים – עמותה א-מפלגתית אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל.

אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת.

העמותה פועלת באמצעות מתן מידע, ייעוץ וייצוג משפטי למהגרים; חינוך והסברה לציבור הישראלי; וכן חקיקה וקידום מדיניות ציבורית.

כתובת אי-מייל: info@hotline.org.il

עמוד הפייסבוק

במקום – מתכננים למען זכויות בתכנון

לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם

אקטיביזם | מחקר | סיוע

העמותה פועלת בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון.
’במקום‘ פעילה בכל רחבי הארץ ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח.

כתובת אי-מייל: bimkom@bimkom.org

עמוד הפייסבוק

 

 

האגודה לזכויות האזרח

ארגון הנאבק על כל הקשת של זכויות האדם בישראל

חינוך | מחקר | סיוע | סינגור | שינוי וקידום מדיניות | תקשורת

האגודה לזכויות האזרח הוקמה בשנת 1972, והיא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. האגודה היא ארגון זכויות האדם היחיד העוסק בכל קשת זכויות האדם: מחופש הביטוי ועד הזכות לדיור, מהגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד להגנה על הפרטיות באינטרנט. כל זאת כדי שנוכל לדבר, לחשוב ולחיות במדינה ששומרת על הזכויות של כולנו, ובחברה שוויונית וצודקת. אנחנו מחויבים להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו האחריות לפגיעה בזכויות היא של הרשויות הישראליות.

האגודה פועלת למען החברה בישראל וכחלק ממנה, כדי להגן ולקדם את הזכויות של כולן וכולם, ללא קשר ותנאי למעמדם בישראל: אזרחים, תושבים, פליטים ומבקשי מקלט, מהגרי עבודה, תושבי ירושלים המזרחית ותושבי השטחים הכבושים; נשים וגברים, דתיים וחילונים, יהודים ופלסטינים, בעלי דעות פוליטיות מהימין ומן השמאל.

כתובת אי-מייל: mail@acri.org.il

עמוד הפייסבוק

מרכז הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי

מחקר ופיתוח דיור חברתי לקידום מדיניות שתאפשר דיור הוגן ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.

מחקר | סינגור

מרכז הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי פועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ומטרתו לקדם מדיניות שתאפשר דיור הוגן ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.
דרכי פעולה:
1 .מחקר יישומי באיכות גבוהה אשר מכוון לגיבוש המלצות מדיניות בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית.
2 .קידום מדיניות באופן יזום תוך התמקדות בהליכי חקיקה.
3 .מעורבות בפרויקטים פורצי דרך בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית.
4 .הכשרת שחקנים שונים המשפיעים על תחום הדיור וההתחדשות העירונית.

כתובת אי-מייל: matanrab@tauex.tau.ac.il

עמוד הפייסבוק

האגודה לצדק חלוקתי

קידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו.

מחקר | סינגור

האגודה לצדק חלוקתי פועלת לקידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו. האגודה פועלת במספר מישורים במקביל: ניטור וניתוח המדיניות המשאבית ("הלנד-וואטש"), קידום פעילות משפטית והוצאת ניוזלטר חודשי, המסכם את ממצאי "הלנד-וואטש" בגיליונות מרוכזים.

דרכי פעולה:
1 .ניטור וניתוח המדיניות המשאבית "הלנד-וואטש"
2 .קידום פעילות משפטית
3 .פרסום מידע בניוזלטר חודשי.

כתובת אי-מייל: iadj@iadj.org.il

עמוד הפייסבוק

הפורום לחשיבה אזורית

מידע וניתוח מקצועי על סכסוך ופיוס בין ישראל לערבים, המזרח התיכון ומקומה של ישראל בו ויחסי יהודים-ערבים

חינוך | מחקר | תקשורת

הפורום לחשיבה אזורית נוסד בשנת 2014, לאחר שלוש שנות פעילות באתר "אתה יכול לחשוב", במטרה לחולל שינוי באופן שבו הציבור הישראלי תופס את המזרח התיכון ואת מקומה של ישראל בתוכו, ולגרות שיח מורכב על האזור שאינו ממוקד יהודי. לצורך כך, חברי המחקר בפורום, שרובם מרצים וסטודנטים למוסדות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מציעים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הרווח בישראל על המזרח התיכון, ו להפיץ את מוצריה לציבור.

השיח הציבורי והמקצועי בישראל על המזרח התיכון מרוכז בישראל (ובמיוחד ב"מה שטוב ליהודים"), ומפיקיו מתייחסים לעוינות הרווחת בין יהודים לערבים כמצב קיומי. לכן, שיח זה מאופיין בגישה ביטחונית, חד מימדית, הממוקדת בסיכונים מחד ובאינטרסים של מדינות, מוסדות וארגונים מצד שני. לעומת זאת, חברי הפורום מבקשים להבין את המתרחש באזור בעיניו של "האחר", ודוחים את תפיסת העוינות בין יהודים לערבים כמצב קיומי או הכרחי. לכן גישת הפורום היא אזרחית, מרובדת, ולוקחת בחשבון גם הזדמנויות, אינטרסים של קבוצות כוח ואינטרסים של אזרחים ותושבים.

כתובת אי-מייל:foregthink@gmail.com

עמוד הפייסבוק 

מכון מיתווים

מכון מחקר לשיפור מדיניות-החוץ של ישראל במזרח התיכון, באירופה ובאגן הים התיכון, ולקידום שלום ישראלי-פלסטיני

מחקר

מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית הוא מכון למחקר ומדיניות שהוקם בשנת 2011 במטרה לשפר את מדיניות-החוץ של ישראל, להגביר את השייכות האזורית של ישראל במזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ולקדם שלום ישראלי-פלסטיני. המכון עוסק בייצור ידע והמלצות – באמצעות עריכת מחקרים, כינוס צוותי חשיבה ומומחים, וביצוע סקרים; ובקידום שימוש מדיני בידע שנוצר – באמצעות עבודה עם חברי כנסת, משרדי ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, כלי תקשורת, דיפלומטים זרים, ומכונים שותפים באזור ומעבר לו. מכון מיתווים מדורג על ידי אוניברסיטת פנסילבניה שבארה"ב בין מכוני המחקר המובילים במזרח התיכון וצפון אפריקה, ובין המכונים המובילים בעולם ללימודים אזוריים.

בשנים האחרונות, המכון גיבש תפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל – מדיניות-חוץ תומכת שלום, רב-אזורית, עם הפנים לעולם, מודרנית ומכלילה – והמלצות לחיזוק מערך החוץ והעצמת הדיפלומטיה הישראלית. אנו מאמינים שאימוץ ויישום המלצות אלו יאפשרו לישראל למצוא את מקומה באזורים הסמוכים לה ובמשפחת העמים, למצות את הפוטנציאל העצום הגלום בה, ולחיות בשלום, שגשוג וביטחון. בשנה החולפת, עקבנו אחר התפתחויות ומגמות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, קידמנו המלצות לחיזוק משרד החוץ, חקרנו את הפוטנציאל הלא-ממומש של יחסי ישראל עם מדינות ערב, זיהינו את מידת ההשפעה של הקיפאון בתהליך השלום על היחסים האזוריים של ישראל, גיבשנו המלצות למדיניות-חוץ ישראלית טובה יותר כלפי האיחוד האירופי, מיפינו הזדמנויות חדשות במזרח אגן הים התיכון, ניהלנו דיאלוגים אזוריים עם בני שיח במדינות האזור, ייעצנו לשחקנים מרכזיים בקהילה הבינלאומית לגבי תפקידם בקידום שלום, וניתחנו את מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון. כל זאת, במקביל לפעילות ציבורית שכללה תדרוכים לחברי כנסת ולמשרדי ממשלה שונים בנושאי חוץ, הופעה בפני ועדות כנסת, קיום אירועים משותפים עם שדולות בכנסת, מאמצים להגברת שקיפות מערך החוץ, קידום דיונים ושאילתות בכנסת בתחום מדיניות-החוץ, ועריכת כנסים וסדנאות מומחים.

כתובת אי-מייל: info@mitvim.org.il

עמוד הפייסבוק

אגודת יהודי אתיופיה

הארגון המרכזי והוותיק ביותר של ישראלים ממוצא אתיופי, המבקש להשפיע ולקדם מדיניות שוויונית בחברה הישראלית.

מחקר | סינגור

המטרה של האגודה – שינוי המדיניות והתודעה הישראלית ברמה הארצית, המוניציפאלית והקהילתית, במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה, ולשנות את התפיסות המקובלות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בישראל. אגודת יהודי אתיופיה מהווה תשתית רב- ממדית המסתמכת על תחום המידע והמחקר, על מעורבות והכרות עמוקה עם ישראלים ממוצא אתיופי, ועל פעילת אינטנסיבית של סנגור ולובי – מול ועם מקבלי ההחלטות בישראל.

כתובת אי-מייל:contact@iaej.co.il

עמוד הפייסבוק

שלום עכשיו

תנועת שמאל ציונית השואפת להבטיח את המשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

חינוך | מחקר | שטח | תקשורת

שלום עכשיו היא תנועת שמאל ציונית השואפת להבטיח את המשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ופועלת כדי לקדם את הפתרון היחיד שיאפשר זאת – הקמת מדינה פלסטינית על בסיס גבולות 1967 לצידה של מדינת ישראל. פעילויות שלום עכשיו נועדו לייצג את הציבור הישראלי התומך בפתרון שתי המדינות, להציב נושאים הקשורים לסכסוך ולפתרונו בראש סדר היום הציבורי ולהפעיל לחץ על מקבלי החלטות. מגוון ערוצי הפעילות של התנועה כוללים הפגנות ופעילויות שטח, הרצאות וכנסים, סיורים ועבודה חינוכית, קמפיינים ציבוריים והפצת חומרי הסברה. המתנדבים הרבים הלוקחים חלק בפעילויות התנועה תורמים להצלחתה ומעצימים את השפעתה של שלום עכשיו על החברה הישראלית.

ההבנה שהמשך הבנייה התנחלויות מהווה מכשול מרכזי לפתרון מדיני הובילה את שלום עכשיו להקים את פרויקט מעקב התנחלויות בתחילת שנות ה-90. מאז ועד היום צוות הפרויקט מתעד ומנתח הרחבה של התנחלויות, הקמת מאחזים בלתי חוקיים, הפקעת אדמות, חריגות תקציבים, וחושף את הנתונים דרך מחקרים, מפות ודוחות. הנתונים הבלעדיים של צוות מעקב התנחלויות ידועים באמינותם ומהימנותם ומפנים את תשומת ליבו של הציבור הישראלי למחיר הכבד אותו משלמת ישראל על מכשולים אלה לשלום. דרך חשיפת המידע ובעזרת כלים משפטיים שלום עכשיו פועלת על מנת לעצור את הרחבת מפעל ההתנחלויות ולמנוע בנייה בלתי חוקית.

בשנים האחרונות שלום עכשיו שמה דגש נוסף בפעילותה על השלכות המשך הכיבוש והרחבת ההתנחלויות על החברה הישראלית. בנוסף לנזקים המדיניים והכלכליים, מורגשים יותר ויותר הנזק המוסרי והפגיעה בערכים ובמרקם החברה אשר משלימה עם שנים שליטה על מיליוני פלסטינים בגדה המערבית. כתוצאה מכך, לצד המאבק למען השלום, תנועת שלום עכשיו נאבקת גם למען אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

אי-מייל: info@peacenow.org.il

עמוד הפייסבוק

עמק שווה

ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי העתיקות כנכס ציבורי השייך לכל הקהילות והעמים.

מחקר | קמפיינים

עמק שווה הוא ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי העתיקות כנכס ציבורי, השייך לכל הקהילות והעמים. אנו נאבקים נגד השימוש באתרי מורשת ובשרידים ארכיאולוגים ככלי פוליטי בסכסוך בין ישראל והפלסטינים. אנו רואים בארכיאולוגיה אמצעי לגישור וקירוב בין עמים ותרבויות ומאמינים כי הממצא הארכיאולוגי אינו צריך ואינו יכול להוות אמצעי להוכחת בעלות של עם או של בני דת כלשהי על המקום.

אנו, חברי עמק שווה, שמנו לנו למטרה לקעקע את התפיסה הרואה בשרידי העבר כלי במאבק הלאומי או ערך המצדיק פגיעה בקבוצות מוחלשות. הממצא הארכיאולוגי מספר סיפור מורכב ועצמאי מתכתיבים של מסורות ואמונות, ואנו מאמינים כי הקשבה לסיפור הזה והנחלתו לציבור הרחב יש בכוחן להעשיר את התרבות ולקדם ערכים של סובלנות ופלורליזם. העושר התרבותי של אתרים ארכיאולוגיים הוא חלק מהעושר התרבותי של הארץ ושייך לכלל הקהילות, העמים והדתות הקיימים בה. יתר על כן, המושג “אתר ארכיאולוגי” אינו רק מגוון השכבות הנחפרות בו, אלא מקום משמעותי בהווה, אשר בו או בקרבתו חיים אנשים, על תרבותם, שגרת חייהם וצרכיהם.

אי-מייל: info@alt-arch.org

עמוד הפייסבוק

המוקד להגנת הפרט

ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר הוא ארגון זכויות אדם שהוקם במטרה לסייע לפלסטינים הנמצאים תחת הכיבוש הישראלי, הפוגע פגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם. המוקד פועל לאכיפת הסטנדרטים והערכים המעוגנים במשפט ההומניטארי הבינלאומי ובמשפט זכויות האדם הבינלאומי..

המוקד הוקם בשנת 1988 על רקע אירועי האינתיפאדה הראשונה. בעת הקמתו נועד הארגון לטפל בפלסטינים שנפגעו מ"מדיניות העצמות השבורות"; ונקרא אז "המוקד לתלונות נפגעי אלימות". משהחלו פלסטינים תושבי השטחים הכבושים – ירושלים המזרחית, הגדה המערבית ורצועת עזה – לפנות למוקד בבעיות נוספות, החל הארגון לטפל בתחומים נוספים של הפרת זכויות אדם: זכויות כלואים; מעמד בירושלים המזרחית ובשטחים; הגבלות על חופש התנועה; אלימות כוחות הביטחון ומתנחלים כלפי פלסטינים; הריסות בתים עונשיות ועוד.

אי-מייל: mail@hamoked.org.il

עמוד הפייסבוק

גישה

מרכז לשמירה על חופש התנועה בשטחים הכבושים, במיוחד אל רצועת עזה וממנה

מחקר | סינגור | תקשורת

גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע – ארגון זכויות אדם ישראלי שמטרתו הגנה על הזכות לחופש תנועה בשטחים הכבושים, במיוחד אל רצועת עזה וממנה, זכות המעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי.

מאז כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת 1967, מפעילות רשויות הביטחון והצבא של ישראל מערכת סבוכה של כללים וסנקציות המגבילה את תנועתם של 4.5 מיליון פלסטינים בתוך השטחים ומחוצה להם. הגבלות אלו מפרות את זכותם הבסיסית של הפלסטינים לחופש תנועה וכתוצאה מכך נפגעות זכויות יסוד נוספות כגון הזכות לחיים, הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות לחינוך, הזכות להתקיים בכבוד, הזכות לשלמות התא המשפחתי והזכות לחופש פולחן. עמותת גישה פועלת במישור המשפטי והציבורי לשם שינוי מצב זה. במישור המשפטי, פונה עמותת גישה לרשויות המדינה ולבתי משפט בשמם של אנשים וארגונים אשר זכויותיהם נפגעות. בהתדיינויות המשפטית, מתבססת עמותת גישה על המשפט הישראלי, המשפט הבינלאומי בדבר זכויות אדם והמשפט ההומניטרי. במישור הציבורי, פונה העמותה לכלל האוכלוסייה ולמעצבי דעת הקהל באמצעות פרסומים בכלי התקשורת השונים, על מנת להגביר את המודעות והרגישות לזכויות האדם בשטחים הכבושים. כמו כן, פונה גישה באופן ישיר למקבלי החלטות ולבעלי תפקידים בכירים, על מנת לקדם מדיניות הנותנת ביטוי הולם לזכויות אדם.

אי-מייל: info@gisha.org

עמוד הפייסבוק

מכון עקבות

מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

מחקר

מכון עקבות הוקם מתוך הכרה בתפקיד הייחודי של ארכיונים ובפוטנציאל הגלום בהם לניפוץ נרטיבים שמזינים את הסכסוך, לקידומו של שיח ציבורי המבוסס על עובדות ולתמיכה בעבודתם של מגיני זכויות אדם. באמצעות מחקר של חומרים ארכיוניים וחשיפה של מנגנונים, תהליכים ואירועים שממלאים תפקיד בהנצחת הסכסוך, אנו מבקשים לראות בארכיון כלי ליצירת שינוי. סיוע למגיני זכויות אדם ולארגוני החברה האזרחית באמצעות איתור והנגשה של חומרים ארכיוניים המקדמים את עבודתם. הרחבת הנגישות לציבור והזמינות של תיעוד המצוי בארכיונים ממשלתיים במטרה לקדם שקיפות וחופש מידע.

אי-מייל: contact@akevot.org.il

עמוד הפייסבוק

מחסום Watch

תנועת נשים ישראליות, פעילות שלום, המתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים.

אקטיביזם | מחקר

מחסום ווטש היא תנועת נשים ישראליות, פעילות שלום, המייצגות את החברה הישראלית על כל גווניה, מתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים ולשלילת זכותם של הפלסטינים לנוע באופן חופשי על אדמתם. אנו מבקשות להשפיע על דעת הקהל בארץ ובעולם ובכך להביא לסיום הכיבוש הפוגע הן בחברה הפלסטינית הן בחברה הישראלית. אנחנו קבוצת נשים אקטיביסטיות הפועלות למען זכויות אדם ונגד הכיבוש.

אי מייל: machsomwatch@gmail.com

עמוד הפייסבוק

יש דין

תיעוד, איסוף והפצת מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים.

מחקר | סיוע | סינגור | תקשורת

יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוא ארגון ישראלי הרשום כעמותה בישראל. הארגון פועל בכפוף לחוק הישראלי ופעילותו מתבצעת בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע, משפטנים ומומחים בתחום זכויות האדם. הארגון הוקם בשנת 2005 ומאז פועל למען הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. אנו רואים בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות האדם ולפיכך שואפים להביא לסיומו.

יש דין  מתעד, אוסף ומפיץ מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים הכבושים. אנו פועלים בשני מישורים: סיוע פרטני לאנשים שזכויותיהם הופרו, לצד שימוש במצבור המקרים האישיים כדי ללמוד על הפרות מערכתיות של זכויות האדם ועל מנת להיאבק לשינוי. הארגון מפעיל לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה במטרה שיממשו את חובתן על פי עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי להגן על הפלסטינים ועל זכויותיהם, וכן, מבקש להגביר את המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים.

הפעילות של יש דין מתמקדת באכיפת החוק על מתנחלים ואזרחים ישראלים אחרים שפוגעים בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית; באכיפת החוק על אנשי כוחות הביטחון החשודים בביצוע עבירות נגד פלסטינים; ובהפרות של זכויות האדם הנוגעות להשתלטות על אדמות ומניעת גישה אליהן.

אי-מייל: info@yesh-din.org

עמוד הפייסבוק

בצלם

תיעוד הפרות זכויות האדם על ידי ישראל של פלסטינים בגדה המערבית, כולל במזרח ירושלים, וברצועת עזה.

מוניטורינג | מחקר | תקשורת

בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, פועל למען עתיד בו זכויות אדם, חירות ושוויון יובטחו לכל בני האדם – פלסטינים ויהודים – החיים בין נהר הירדן לים התיכון. עתיד כזה ייתכן רק באמצעות סיום הכיבוש ומשטר האפרטהייד הישראלי – ולמען עתיד כזה אנו פועלים. השם בְּצֶ֥לֶם, אשר ניתן לארגון על ידי יוסי שריד ז"ל, מתייחס לפסוק "וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ" (בראשית א כז) והוא מבטא את הציווי האוניברסלי והיהודי בנוגע לכיבוד זכויותיהם של כל בני האדם.

מאז הקמת בצלם ב-1989 אנחנו מתעדים, חוקרים ומפרסמים מידע, עדויות, תיעוד מצולם, ניירות עמדה ודו"חות על הפרות זכויות האדם שמבצעת ישראל בשטחים. בעת הקמת הארגון, המנדט שקבענו לעבודתנו התמקד במשטר הכיבוש בגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) וברצועת עזה. אלא שבמהלך השנים התבהר כי התפיסה כאילו בין הים לנהר פועלים שני משטרים מקבילים – משטר דמוקרטי וקבוע ממערב לקו הירוק וכיבוש צבאי, זמני בלבד, ממזרח לו – תלושה מהמציאות. שהרי, על כל השטח עליו שולטת ישראל חולש משטר אפרטהייד אחד, השולט בכל האנשים החיים בו ופועל על פי אותו עיקרון מארגן: לבסס ולהנציח את שליטתה של קבוצה אחת של בני אדם – יהודים – על קבוצה אחרת – פלסטינים – תוך שימוש בחוקים, פרקטיקות ואלימות מאורגנת.

אי-מייל: mail@btselem.org

עמוד הפייסבוק

מרכז אדוה

מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.

מחקר

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. מרכז אדוה בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. מלאכת הניטור של מרכז אדוה נסמכת על מאגרי נתונים עשירים ומגוונים, המאפשרים לעקוב אחר התפתחויות בתחום הפיתוח הכלכלי כמו גם בתחום השוויון החברתי.

ממצאי המחקר וניירות העמדה של מרכז אדוה מתפרסמים באתר זה. הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. מרכז אדוה מציע ימי עיון וקורסים בתחומים שונים הנגזרים מתחומי המחקר בהם הוא עוסק. ההרצאות ניתנות על ידי צוות מרכז אדוה, מרצים באקדמיה הקשורים למרכז אדוה ואנשי ארגונים חברתיים מומחים בתחומם.

כתובת אי-מייל: contact@adva.org

עמוד הפייסבוק

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה.

מחקר

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית. בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה. המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס"ט על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

כתובת אי-מייל: info@idi.org.il

עמוד הפייסבוק

אידאה – מרכז ליברלית לדמוקרטיה

רשת הפועלת מתוך שותפות רעיונית ופוליטית ומקדמת במשותף דמוקרטיה-ליברלית בישראל

חינוך | מחקר

אידאה – 'מרכז לדמוקרטיה-ליברלית' הוקמה בשנת 2017 במטרה לקדם סדר יום דמוקרטי-ליברלי במרחב הציבורי בישראל. אידאה פועלת ליצירת תשתיות ארוכות טווח למחנה פוליטי דמוקרטי-ליברלי בישראל על ידי בניית רשת של מנהיגות ומנהיגים בעלי תפקידים בכירים במערכות הציבוריות.

הרשת של אידאה כוללת למעלה מ-300 שותפים ושותפות שהשתתפו באחת או יותר מקבוצות החשיבה או תוכניות ההכשרה הפועלות בארגון, כולם בעלי תפקידים ציבוריים בכירים במערכות השונות –  בחברה האזרחית, בשלטון המקומי ומשרדי הממשלה, בתקשורת ובעולם התרבות, במגזר הפרטי ובמפלגות.

רשת השותפים מהווה בית פוליטי ומוקד לפיתוח מקצועי עבור שותפיה, במסגרתה פועלים פורומים וקבוצות עבודה שונות. פעילות הרשת מתמקדת ביצירת פלטפורמות מגוונות וכלים ליישום אפקטיבי של הפעילות הפוליטית המשותפת של חברי הרשת.

כתובת אי-מייל: info@idea.org.il​

 

התנועה לחופש המידע

קידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע.

מוניטורינג | מחקר

התנועה לחופש המידע פועלת ליישום חוק חופש המידע, הקובע כי לכל אזרח ולכל תושב בישראל הזכות לקבל מידע מהרשויות. המידע הזה הוא קניינו של הציבור ועל כן, הוא יכול לדרוש אותו בכל עת. החוק הוא אחד האמצעים החשובים לשמירה על מינהל תקין. הוא מאפשר ביקורת ציבורית ומגביר את הפיקוח על שמירת זכויות האזרח. עם זאת, מהפכת השקיפות עוד לא הושלמה והחוק לא יכול להשלימה לבדו. עקרון השקיפות וחופש המידע לא הוטמע ברשויות ציבוריות רבות בישראל. רשויות רבות ממאנות להיפרד ממסורת של ריכוזיות וסודיות, ולהפוך את המידע שברשותן לזמין לציבור – וזאת בניגוד לחוק.

כתובת אי-מייל:  office@meida.org.il

עמוד הפייסבוק 

הסדנא לידע ציבורי

קידום ממשל פתוח, יצירת שיח ציבורי מבוסס מידע ועידוד מעורבות אזרחית.

מוניטורינג | מחקר

הסדנא לידע ציבורי היא ארגון ללא מטרות רווח, מבוסס מתנדבים, הפועל לקידום שקיפות שלטונית, מעורבות אזרחית ושיח ציבורי מבוסס נתונים. הסדנא עושה זאת על ידי פיתוח כלים טכנולוגיים בקוד פתוח – אתרים ואפליקציות – לפתיחה והנגשה של מידע המצוי ברשותם של מוסדות ציבוריים. הסדנא פועלת כחממה לפרוייקטי מידע פתוח שעוסקים במידע בעל עניין ציבורי, כגון מידע אודות פעילות הכנסת, תקציב המדינה ותקציבי הרשויות המקומיות, תאונות דרכים, תחבורה ציבורית, מידע תכנוני, מדיניות השקעות של קרנות פנסיה ועוד.

כתובת אי-מייל: info@hasadna.org.il

עמוד הפייסבוק

המשמר החברתי

קידום חקיקה חברתית

מוניטורינג | מחקר

דרכי פעולה:

המתנדבים משתתפים בדיוני הוועדות, עוקבים אחר כל ח"כ ולוביסט, ומדווחים על הנעשה.; פועלים בשטח, במפגשים עם בני נוער, סטודנטים, ותושבי פריפריה.

 

אנשי קשר:

בני לבני | מנכ״ל 052-2679635

ceo@hamishmar.org.il