מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים ARDC

הגנה, סיוע והעצמה של פליטים אפריקאיים ומבקשי מקלט בישראל

חינוך | סיוע | שטח

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים הוקם ע"י פליטים מאפריקה ואזרחים ישראלים במטרה לסייע ולחזק פליטים ומבקשי מקלט בישראל.
ארגון ללא מטרת רווח שהוקם ב-2004 כדי לשמש קול למבקשי המקלט שהגיעו מאפריקה לישראל. מאפשר לכל פליט/ה לממש את זכותו/ה להגיש בקשת מקלט על פי אמנת הפליטים (שישראל חתומה עליה) למרות הקשיים שמעמידים בפני פליטים לא-יהודים בישראל. פעילות הארגון כוללת יעוץ פרטני, עזרה הומאניטרית, חינוך (שעורי אנגלית ועברית), פיתוח קהילתי והעלאת מודעות הציבור בישראל. בנוסף אנו מפעילים מקלט לנשים עם ילדים ותכנית להעצמת הנשים.
כתובת אי-מייל:info@ardc-israel.org

קו לעובד

הגנה על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי

סיוע | סיוע משפטי | סינגור

קו לעובד הינה עמותה ללא כוונת רווח, שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדים שזכויותיהם הופרו, באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית כוללת.
מדי שנה מסייעת עמותת קו לעובד לעשרות אלפי עובדים.

עמותת קו לעובד הוקמה בשנת 1991 ופועלת מזה שלושה עשורים כדי להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדות/ים אזרחי ישראל, למהגרות/י עבודה, לעובדות/ים פלסטינים מהשטחים הכבושים, לפליטות/ים, למבקשי מקלט ולקורבנות סחר בבני אדם, ובמקביל פועלת לשינוי חקיקה ולהעלאת המודעות הציבורית בנוגע לזכויות עובדים.

כתובת אי-מייל: email@kavlaoved.org.il

עמוד הפייסבוק

רופאים לזכויות אדם

ארגון לשינוי חברתי הנאבק לקיום זכויות אדם ובתוכן מימוש מלא ושוויוני של הזכות לבריאות לכל בני האדם החיים תחת שליטת מדינת ישראל.

אקטיביזם | חינוך | סיוע | סינגור | תקשורת

רופאים לזכויות אדם מאמינים שאפשר וצריך לפעול למען הקהילות השונות – בבתי החולים, במחסומים, בבתי הכלא, במפעלים ובגינות הציבוריות – אזרחים, חסרי מעמד אזרחי, פלסטינים, מהגרים ופליטים – כולם זקוקים לשיוויון, צדק, חירות ובריאות.

מול מטופלים המפקידים את בריאותם וחייהם בידי המערכות המטפלות, מתוך אמונה בכנותן של המילים "אשמור אותם מכל רע ועוולה", יש והקהילה הרפואית שותפה – פסיבית או אקטיבית – בפרקטיקות דכאניות הפוגעות בשיוויון ובבריאות, ומסכנות את בני האדם החיים כאן. לפיכך, חיוני שבכל מעשה ידינו נסרב להיות פקידים צייתנים במדיניות המגבירה אי שיוויון ואלימות מבנית, ונפעל לבסס אלטרנטיבה שאינה נשענת על שנאה או מדרוג הזכויות, אלא על שיוויון אמיתי וסולידריות.

אוכלוסיות יעד:
חסרי מעמד – מבקשי מקלט ופליטים | כלואים | פלסטינים בשטחים הכבושים | סגירת פערי בריאות בין המרכז לפריפריה.
דרך פעולה:
פעילות ציבורית, חינוך, פעילות משפטית ואדבוקסי בישראל ובינלאומי.
הפעלת שתי מרפאות:
1 .ביפו לחסרי מעמד ללא ביטוח רפואי
2 .מרפאה ניידת בגדה המערבית ובעזה. בארגון פועלים צוותי רפואה ורווחה, מתנדבים, וצוות מקצועי לא רפואי. המשלבים עשייה רפואית וסנגורית כנגד הפרות זכויות אדם

כתובת אי-מייל:assaf@phr.org.il

עמוד הפייסבוק

המוקד לפליטים ומהגרים

הגנה על וקידום זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ומניעת סחר בבני אדם בישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד לפליטים ולמהגרים – עמותה א-מפלגתית אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל.

אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת.

העמותה פועלת באמצעות מתן מידע, ייעוץ וייצוג משפטי למהגרים; חינוך והסברה לציבור הישראלי; וכן חקיקה וקידום מדיניות ציבורית.

כתובת אי-מייל: info@hotline.org.il

עמוד הפייסבוק

במקום – מתכננים למען זכויות בתכנון

לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם

אקטיביזם | מחקר | סיוע

העמותה פועלת בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון.
’במקום‘ פעילה בכל רחבי הארץ ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח.

כתובת אי-מייל: bimkom@bimkom.org

עמוד הפייסבוק

 

 

בזכות

קידום זכויות של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות, בכל תחומי החיים

חינוך | סיוע | סינגור

ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, מקדם מאז הקמתו ב-1992 את השוויון והשילוב של אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית בכל תחומי החיים. בזכות הוא הארגון הוותיק והמוביל בתחומו בארץ.
אנו משתמשים במגוון כלים, ובהם סיוע ממוקד ופרטני, ללא עלות, לכ-2,000 פונים בשנה; העברת סדנאות והכשרות לאנשים עם מוגבלות, בני משפחה ואנשי מקצוע; פיתוח מודלים חדשניים, המלווים במחקר; שותפות בקואליציות של ארגונים ובוועדות של מקבלי החלטות; פעילות משפטית נרחבת ומגוונת, שכוללת בין היתר יוזמות חקיקה, הגשת עתירות תקדימיות וניטור מדיניות.
קידמנו למעלה מ-20 חוקים המהווים את ליבת החקיקה בתחום של זכויות של אנשים עם מוגבלויות. ניהלנו יותר מ-100 הליכים משפטיים שהובילו להכרה בזכויות של אנשים עם מוגבלות. בין הישגינו – חקיקתו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים.
טלפון: 02-6521308
כתובת אי-מייל: mail@bizchut.org.il

האגודה לזכויות האזרח

ארגון הנאבק על כל הקשת של זכויות האדם בישראל

חינוך | מחקר | סיוע | סינגור | שינוי וקידום מדיניות | תקשורת

האגודה לזכויות האזרח הוקמה בשנת 1972, והיא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. האגודה היא ארגון זכויות האדם היחיד העוסק בכל קשת זכויות האדם: מחופש הביטוי ועד הזכות לדיור, מהגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד להגנה על הפרטיות באינטרנט. כל זאת כדי שנוכל לדבר, לחשוב ולחיות במדינה ששומרת על הזכויות של כולנו, ובחברה שוויונית וצודקת. אנחנו מחויבים להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו האחריות לפגיעה בזכויות היא של הרשויות הישראליות.

האגודה פועלת למען החברה בישראל וכחלק ממנה, כדי להגן ולקדם את הזכויות של כולן וכולם, ללא קשר ותנאי למעמדם בישראל: אזרחים, תושבים, פליטים ומבקשי מקלט, מהגרי עבודה, תושבי ירושלים המזרחית ותושבי השטחים הכבושים; נשים וגברים, דתיים וחילונים, יהודים ופלסטינים, בעלי דעות פוליטיות מהימין ומן השמאל.

כתובת אי-מייל: mail@acri.org.il

עמוד הפייסבוק

א.ס.ף

ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל

סיוע | סינגור

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל (ע"ר), עמותה ישראלית שפעילותה מתקיימת הודות לתרומות מגורמים פרטיים וקרנות פילנתרופיות, ובזכות עשרות מתנדבות מתנדבים שרוצים לראות בישראל מדינה הנותנת יחס ראוי והוגן לנשים, גברים וילדים שהגיעו אלינו כדי לקבל הגנה מהסכנות האורבות להם בארצות מולדתם.

למבקשות ולמבקשי המקלט החיים בישראל יש זכות לחיים בביטחון, בכבוד, בשייכות ובשוויון – על פי עקרונות היסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי.

דרכי פעולה:
1 .העמותה מציעה סיוע פסיכו-סוציאלי לרבות ליווי, תמיכה ומיצוי זכויות לאלפי מבקשי מקלט בשנה.
2 .העמותה פועלת לקידום מדיניות המכבדת זכויות חברתיות לפליטים, בדגש על נושאי רווחה וחינוך, מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות והציבור הישראלי.

כתובת אי-מייל:info@assaf.org.il

עמוד הפייסבוק

פורום דיור ציבורי

ארגון גג של קבוצות המאבק השונות שפועלות על מנת לשקם, לחזק ולהגדיל את הדיור הציבורי בישראל

סיוע | סינגור | שטח | שינוי וקידום מדיניות

מטרת הפורום – קידום הגדלת מלאי דיור ציבורי על-ידי תכנון ארוך טווח ורכישה וקידום מגורים נאותים בתמהיל חברתי כמו ברוב המדינות במערב. הפורום פועל להגמשת הקריטריונים, מניעת פינויים, שקיפות בחברות המשכנות ובמשרד השיכון, שמירה על זכויות דיירים בתהליכי התחדשות עירונית, הגדלת הסיוע בשכר דירה, תוך כדי הבנה שדיור ציבורי ולא סיוע כספי הוא המכשיר היעיל יותר בצמצום עוני רב דורי.

דרכי פעולה של הפורום:
1 .פעילות לובי ושינוי מדיניות, חקיקה.
2 .ארגון הדיירים והממתינים בשטח
3 .סיוע למקרים ספציפיים (פינויים, מצוקה חריפה ועוד)

כתובת אי-מייל: diurtzibury@gmail.com

עמוד הפייסבוק

סיכוי – אופוק

ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד מאז 1991 לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל.

חינוך | סיוע | תקשורת

סיכוי-אופוק הוא ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד מאז 1991 לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל. אנחנו עובדים עם רשויות מקומיות ערביות והנהגת החברה הערבית מול משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, התקשורת והציבור הרחב, כדי לחולל שינויי מדיניות שיביאו לשוויון חומרי ומהותי, לחיים משותפים ולמרחבים משותפים לאזרחים הערבים-פלסטינים ולאזרחים היהודים החיים פה יחד. מודל הפעולה שלנו מכתיב ניהול משותף ערבי-יהודי בכל הרמות, ומבטיח שוויון ושותפות בתהליכי העשייה וקבלת ההחלטות בתוך הארגון.

אנחנו ממפים את החסמים –  ברמה הממשלתית והמקומית – שמונעים הקצאה שוויונית של משאבי המדינה, מגבשים ומפרסמים המלצות מדיניות כדי להתגבר עליהם ועובדים מול משרדי הממשלה כדי להבטיח את האימוץ והיישום של ההמלצות, בתחומים כמו תכנון ודיור ברשויות המקומיות הערביות, קידום תחבורה ציבורית, תשתיות, תעסוקה ועוד. בנוסף, סיכוי-אופוק מלווה רשויות מקומיות ערביות בקידום תכנון עירוני שתואם את צורכי הדיור והתחבורה של התושבים ומפתחת כלים והדרכות מקצועיות למען פיתוח כלכלי ואורבני ברשויות המקומיות הערביות. אנו מקדמים מציאות של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות בין יהודים לערבים. ההפרדה במגורים, בחינוך ובמסגרות חברתיות וחוסר ההיכרות בין החברות מייצרת זרות וניכור, המקצינים את הדעות הקדומות וההסתה על רקע הסכסוך הלאומי ומאפשרים אפליה של האזרחים הערבים בכל רובדי החיים, כולל במשאבים ובתקציבים.

כדי לקדם מציאות שוויונית ומשותפת יותר, אנחנו פועלים גם מול התקשורת העברית, הערבית והבינלאומית וברשתות החברתיות ליצירת שיח ציבורי שוויוני, ותורמים מהידע המקצועי שצברנו לדיונים הנוגעים ליחסי יהודים-ערבים בישראל.

אי-מייל:office@www.sikkuy-aufoq.org.il

עמוד הפייסבוק

עיר עמים

עמותה ישראלית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי -פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר

חינוך | סיוע

עיר עמים היא עמותה ישראלית בלתי-מפלגתית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר. עיר עמים פועלת במגמה שירושלים תהיה עיר תקינה ושוויונית, תוך קידום התנאים לעתיד פוליטי יציב יותר בירושלים.

 בשל מעמדה הסמלי והממשי של ירושלים כעירם של שני עמים ושלוש דתות, ומקומה הקובע בהשגת הסדר מדיני, מעמידה עיר עמים בראש מעייניה את ירושלים כעיר הוגנת בה חולקים שני העמים, הישראלי והפלסטיני, עיר הדואגת לרווחתם ולכבודם של כל תושביה על קודשיהם ונכסיהם ההיסטוריים והתרבותיים

העמותה נוסדה בשנת 2000 על ידי עו"ד דניאל זיידמן והחלה לפעול במתכונתה הנוכחית בשנת 2004. הידע והמומחיות של עיר עמים בכל הקשור לתנאים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים בירושלים זמין לארגונים ולפרטים כאחד, ביניהם רשויות המדינה והעוסקים בניהולה של העיר, וכן לאלה הלוקחים חלק בדיפלומטיה שמאחורי הקלעים והפועלים למציאת הסדרים פוליטיים עתידיים לגבי ירושלים.

לעיר עמים יחסי עבודה מתמשכים עם הקהילה הפלסטינית בירושלים; כן יש לעמותה קשרים שוטפים עם גורמים בכירים בקהילה הבינלאומית הפועלים למען העיר ועתידה.

אי-מייל: mail@ir-amim.org.il

עמוד הפייסבוק

המוקד להגנת הפרט

ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר הוא ארגון זכויות אדם שהוקם במטרה לסייע לפלסטינים הנמצאים תחת הכיבוש הישראלי, הפוגע פגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם. המוקד פועל לאכיפת הסטנדרטים והערכים המעוגנים במשפט ההומניטארי הבינלאומי ובמשפט זכויות האדם הבינלאומי..

המוקד הוקם בשנת 1988 על רקע אירועי האינתיפאדה הראשונה. בעת הקמתו נועד הארגון לטפל בפלסטינים שנפגעו מ"מדיניות העצמות השבורות"; ונקרא אז "המוקד לתלונות נפגעי אלימות". משהחלו פלסטינים תושבי השטחים הכבושים – ירושלים המזרחית, הגדה המערבית ורצועת עזה – לפנות למוקד בבעיות נוספות, החל הארגון לטפל בתחומים נוספים של הפרת זכויות אדם: זכויות כלואים; מעמד בירושלים המזרחית ובשטחים; הגבלות על חופש התנועה; אלימות כוחות הביטחון ומתנחלים כלפי פלסטינים; הריסות בתים עונשיות ועוד.

אי-מייל: mail@hamoked.org.il

עמוד הפייסבוק

שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם

עמותה רבנית ציונית למען זכויות האדם הפועלת בישראל ובשטחים שבשליטתה למען זכויותיהם של יהודים ולא-יהודים כאחד

חינוך | סיוע

שומרי משפט-רבנים למען זכויות האדם הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום למעלה ממאה ועשרים חברות וחברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות.

הארגון אינו פוליטי -מפלגתי, והוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים), הומניסטים (רבנים חילונים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי.

הארגון משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים, ופועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. הוא פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהן של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלסטינים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימלית.

אי-מייל: media@rhr.org.il

עמוד הפייסבוק

יש דין

תיעוד, איסוף והפצת מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים.

מחקר | סיוע | סינגור | תקשורת

יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוא ארגון ישראלי הרשום כעמותה בישראל. הארגון פועל בכפוף לחוק הישראלי ופעילותו מתבצעת בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע, משפטנים ומומחים בתחום זכויות האדם. הארגון הוקם בשנת 2005 ומאז פועל למען הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. אנו רואים בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות האדם ולפיכך שואפים להביא לסיומו.

יש דין  מתעד, אוסף ומפיץ מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים הכבושים. אנו פועלים בשני מישורים: סיוע פרטני לאנשים שזכויותיהם הופרו, לצד שימוש במצבור המקרים האישיים כדי ללמוד על הפרות מערכתיות של זכויות האדם ועל מנת להיאבק לשינוי. הארגון מפעיל לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה במטרה שיממשו את חובתן על פי עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי להגן על הפלסטינים ועל זכויותיהם, וכן, מבקש להגביר את המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים.

הפעילות של יש דין מתמקדת באכיפת החוק על מתנחלים ואזרחים ישראלים אחרים שפוגעים בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית; באכיפת החוק על אנשי כוחות הביטחון החשודים בביצוע עבירות נגד פלסטינים; ובהפרות של זכויות האדם הנוגעות להשתלטות על אדמות ומניעת גישה אליהן.

אי-מייל: info@yesh-din.org

עמוד הפייסבוק

סינדיאנת הגליל לקידום ופיתוח

שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים.

סיוע | סינגור

סינדיאנת הגליל פעילות כעסק חברתי וחלק מארגון סחר הוגן העולמי מאז שנת 2003 .
כל רווחי העמותה מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות.

כתובת אי-מייל: danib@sindyan.org.il

עמוד הפייסבוק

עמותת איתך مَعَكِ (מעכי)- משפטניות למען צדק חברתי

קידום זכויות נשים והטמעת צורכיהן וקולן של נשים מקבוצות מוחלשות בחברה: נשים החיות בעוני, נשים במעגלי אלימות ונשים מקבוצות אוכלוסייה המודרות ממוקדי קבלת ההחלטות.

סיוע | סינגור

״איתך – מעכי״ היא עמותת חברה משותפת שמעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים. בנוסף, היא פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים. במסגרת עבודתה, העמותה גם מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ, ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות. העמותה מפעילה קו חם בחיפה, תל-אביב ובאר שבע, שנותן מענה לכולן בעברית, בערבית וברוסית.

התפיסה של חברות העמותה היא כי על המשפט לכלול את זוויות המבט הייחודיות של נשים מכלל הקבוצות בחברה ולהבטיח את נגישותן המלאה למימוש זכויותיהן. בתוך כך העמותה מעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים בכל אחד מסניפיה בתל-אביב, באר שבע וחיפה.

כחלק מחזונה, עמותת איתך מעכי פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים פלסטיניות, חרדיות, יוצאות אתיופיה, דוברות רוסית ובתחומי העסקה רבים.

יחד עם הנשים מהקהילות השונות, פועלת העמותה לפיתוח מנהיגות, תוך יצירת מודלים קהילתיים חדשניים, אשר תורמים ליצירת פרוייקטים פמיניסטיים ייחודיים ופורצי דרך בתחום המשפט. במסגרת עבודתה, העמותה מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות.

כתובת אי-מייל: mail@itach.org.il

עמוד הפייסבוק

אחותי – למען נשים בישראל

קידום שיח ופרקטיקה של פמיניזם הצטלבותי במישור הכלכלי, החברתי, הפוליטי והתרבותי בישראל.

אקטיביזם | סיוע | שינוי וקידום מדיניות

תנועת "אחותי- למען נשים בישראל" פועלת למען ועם נשים מאוכלוסיות מוחלשות. תנועת "אחותי" היא תנועה פמיניסטית-מזרחית יחידה מסוגה בישראל, שמטרתה ליצור תנאים מתאימים בהם נשים מאוכלוסיות מוחלשות, שנתפסות בחברה הישראלית כשקופות, יהיו נראות ומשפיעות. "אחותי" נוסדה על ידי פעילות פמיניסטיות מזרחיות אשר הציבו להן למטרה להעלות על סדר היום הציבורי נושאים של צדק כלכלי וחברתי מתוך תפיסה פמיניסטית הקושרת נושאים של לאומיות, אתניות ופמיניזם. מאז הקמתה הצליחה תנועת "אחותי" להרחיב את השיח והעשייה הפמיניסטיים בישראל בתכנים המתייחסים למגוון ההתנסויות והצרכים של נשים מהפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית, החברתית והתרבותית בארץ.

דרכי פעולה:

 • התעצמות כלכלית של נשים
 • סחר הוגן
 • קידום קולן של נשים מאוכלוסיות מודרות בשיח
 • הציבורי ובזירה הפוליטית
 • מאבק בגזענות ובסקסיזם
 • נגד אלימות כלפי נשים
 • זכויות דיור
 • צדק חלוקתי בתרבות ובחינוך

כתובת אי-מייל: achoti@zahav.net.il

עמוד הפייסבוק

מסל"ן

רכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב

סיוע

עמותת מסל”ן – מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות, נגב – היא אחד מתשעה מרכזי סיוע הפועלים ברחבי הארץ, ותחום פעילותה הוא כל אזור הנגב, מקריית גת ועד אילת. מאז הקמתה בשנת 1988 העמותה מסייעת לנפגעות, לנפגעים ולבני משפחותיהם, מלווה אותם ומספקת עבורם תמיכה מעשית ורגשית. לצד פעולות הסיוע, העמותה פועלת למען התמודדות עם שורש הבעיה ויצירת שינוי חברתי: שבירת קשר השתיקה, העלאת המודעות וצמצום משמעותי של תופעות האלימות והאלימות המינית, הנפוצות בכל רובדי החברה, וזאת על ידי פעילויות חינוך, מניעה והסברה.

 

כתובת אי-מייל: resource@maslan.org.il

עמוד הפייסבוק

 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

קידום זכויות של נפגעות ונפגעים ויצירת סביבה בטוחה מאלימות מינית.

סיוע

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית – ארגון הגג של תשעת מרכזי הסיוע האזוריים:

 • גליל-גולן שבקרית שמונה
  נצרת
  חיפה
  השרון
  תל-אביב
  ירושלים
  תהל – נשים דתיות וחרדיות
  תאיר שברחובות ובשפלה
  מסל"ן שבבאר-שבע

האיגוד פועל ברמה המדינית והמערכתית לקידום זכויות של נפגעות ונפגעים וליצירת סביבה בטוחה מאלימות מינית בחברה הישראלית.

כתובת אי-מייל: content@igud1202.org.il

עמוד הפייסבוק

באשר תלכי

ייעוץ, לווי ותמיכה לנשים חרדיות במצבי פרידה וגירושין

סיוע | שינוי וקידום מדיניות

"באשר תלכי" היא יוזמה חדשנית במגזר הדתי/ חרדי, שמטרתה לתת מענה לצרכים הפרטניים והספציפיים של כל אישה חרדית/דתית בתוך הליך הגירושין ולאחריו. זאת מתוך הנסיון הרב והמומחיות שהצטברו במשך שנות פעילות הארגון, ואלפי הנשים שאותן הוא ליווה.
נשים המתגרשות במגזר החרדי כבר לא לבד. יש להן כתובת לתמיכה לסיוע בכל צרכיהן, מידע על זכויותיהן, תמיכה נפשית, ומענים מקצועיים להתפתחות אישית ומשפחתית בכל שלב בו הן נמצאות בתהליך.

בתהליך ארוך שנים ובתחושת שליחות "באשר תלכי" יחד עם שותפים רבים לדרך וחברות העמותה מובילים תנועה ושינוי בתוך הקהילה החרדית ביחס לנשים גרושות ובתמיכה בהן, וכן בהכלה והתמודדות נכונה עם נושא הגרושין. זאת תוך כדי קשר הדוק עם רבנים ואנשי ציבור בתוך המגזר החרדי.

כתובת אי-מייל:info@baasher.co.il

עמוד הפייסבוק

 

 

מבוי סתום

ארגון מוביל במאבק למען פתרון כולל לעגונות ומסורבות גט במדינת ישראל

סיוע | סינגור

מבוי סתום הוא ארגון ללא מטרות רווח שהקימה לאה עין גלוב בשנת 1995. לאה הייתה כבר בת 90 והיא אספה סיפורים קשים של נשים הכלואות בידי בעליהן ובידי המערכת המשפטית וסייעה להן לקבל את הגט.

כיום ארגון מבוי סתום הוא ארגון המוביל את המאבק למען חופש לנשים העגונות. אנחנו פועלים כדי לטפל בבעיה ברמה האישית וברמה הלאומית – אנחנו מעניקים סיוע משפטי וסוציאלי למאות נשים מסורבות גט ובד בבד פועלים בזירה הציבורית באמצעות קמפיינים, חקיקה, עתירות לבג"ץ וגיוס תמיכה רבנית ליישום פתרונות רוחב ולשינוי המציאות בישראל.

שירותי הארגון כוללים ייעוץ וייצוג משפטי, תמיכה רגשית, טיפולים נפשיים וקורסים וסדנאות להעצמת הנשים העגונות ומסורבות הגט.

כתובת אי-מייל: ms@mavoisatum.org

עמוד הפייסבוק

עמותת נשים נגד אלימות

מתן סיוע לנשים ולילדים במצוקה

סיוע

עמותת "נשים נגד אלימות" הנה ארגון פמיניסטי לשינוי חברתי אשר פועלת למען קידום מעמדן של הנשים הערביות בישראל; העמותה רשומה כדין במשרד הפנים משנת 1992. נוסדה על ידי קבוצת נשים ערביות חלוצות, ביניהן עובדות סוציאליות, עורכות דין ופעילות חברתיות, קהילתיות. בתחילת דרכה, העמותה יזמה הקמת המקלט הראשון לנערות ערביות במצוקה, ומשנת 1993 מפעילה את מרכז הסיוע לנפגעות אלימות מינית ופיזית, בנוסף  לשתי דירות המעבר לנשים ונערות במצוקה.

מטרות העמותה

 •  ארגון והפעלת החברה, על כל מרכיביה, במיוחד נשים, במטרה להגיע לשוויון מוחלט לנשים הערביות פלסטיניות בישראל, בכל מישורי החיים.
 • הפצת והעמקת הראייה הפמיניסטית הכוללת של העמותה, בקרב החברה.
 • עידוד, ייצוג  והשתתפות נשים בהנהגה ובמוקדי קבלת ההחלטות.
 • הסרת כל החסמים החברתיים והמוסדיים להבטחת זכותן של נשים בהזדמנויות שוות בעבודה.
 • גילוי וביעור כל סוגי האלימות נגד הנשים, ומתן תמיכה,עידוד, והפעלת שירותים מקצועיים לאוכלוסיית הנשים המוכות.

החזון

אנו פועלות בעמותת נשים נגד אלימות על מנת להוביל לשינוי חברתי שיסודו חברה דמוקרטית הדוגלת בצדק חברתי, ושומרת ליחידים שבתוכה במיוחד האישה, את זכות החיים המכובדים ושוויון ההזדמנויות. אנו רואות בעשייה שלנו חלק בלתי נפרד ביצירת אווירה ללא אלימות נגד הנשים והעלמת  האפליה והדיכוי נגד האישה.

כתובת אי-מייל: info@wavo.org

עמוד הפייסבוק