חלקה השני של הסדנה מרחב אזורי הוגן

חלקה השני של הסדנה "מרחב אזורי הוגן – כיוונים חדשים לשינוי" עסק בשינוי בארגון המרחב המוניצפלי על רקע הפערים הקיימים והעמקת מגמות משבר האקלים, דיון בהובלת דר' בתיה רודד ואסתר עקיבא, ובמנגנון הוועדות הגיאוגרפיות, בהנחיית דר' יצחק (קיקי) אהורונוביץ. בסדנה השתתפו כ-40 אנשי ונשות ארגוני חברה אזרחית, אקדמיה, יועצים ויועצות עצמאיים. תוצרי הקבוצות הם תשתית לעשייה משותפת סביב כיווני פעולה אלו.