הזכות לחינוך ולשוויון – הסעות לילדים בכפרים בלתי מוכרים

משרד החינוך מסרב לאשר הסעה לתלמידים מהכפר הבלתי מוכר אלגריין, אשר הוריהם בקשו להעבירם לבית ספר סמוך ביישוב אלסייד. נוסף להם, ארבעה תלמידים מהכפר הלא מוכר אלמחדי לומדים ביישוב הסמוך קצר אל-סיר, ואולם משרד החינוך וגורמים אחרים לא הכריעו מי ייטול אחריות להסעתם, וגם הם נותרו בביתם. אנחנו מסייעים להורים לנהל מלחמת מכתבים, מבקר המדינה מעורב, ויתכן שנגיע לבתי משפט, כדי לממש את זכויות התלמידים לחינוך – ולשוויון.