מפורום לקידום בריאות לעמותה

נציגות ונציגים מובילים מהפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל – ארגון גג המאחד את מי שחשוב לו שיוויון בבריאות בפריפריה, ובגליל בפרט – נפגשו כדי להניח את התשתית להקמת עמותה למען הבריאות בגליל.
ההתארגנות של הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל פועלת משנת 2013, בהובלת שתיל יחד עם שותפות ושותפים נוספים באזור. בצד הפעילות הנמרצת לשיפור מצב הבריאות ולקידום שירותי הבריאות בגליל, פעילות ופעילי הפורום מובילים את התמסדותו, להמשך עשייה למען בריאות לכלל תושבות ותושבי האזור.