התנגדות להצעת החוק המרחיבה את חוק ועדות הקבלה

ארגוני זכויות אדם ודמוקרטיה פנו לחברי ועדת השרים לחקיקה בקריאה להתנגד להצעת החוק המרחיבה את חוק ועדות הקבלה. הצעת החוק מבקשת להרחיב את החוק כך שיחול על מספר גדול יותר של ישובים, בכל רחבי הארץ, וכן על התנחלויות. לדברי הארגונים מדובר בחוק מפלה ומדיר, שפוגע בעיקר באוכלוסיות מוחלשות ממילא. מהלך זה צפוי להעמיק ולהרחיב את השפעתו המפלה של חוק ועדות הקבלה, לחזק את האפקט המצנן שהוא מייצר המרתיע רבים מפני הגשת מועמדות ליישובים בהם פועלות ועדות קבלה, ולפגוע בזכות לשוויון של רבים. מדובר במסר הרסני למאבק נגד גזענות, אפליה והדרה.