יוזמות מעבר צודק הוצגו בפורום האקלים של בית הנשיא

יוזמות פורום האקלים של בית הנשיא הוצגו לציבור בתחילת יולי במסגרת הועידה לאקולוגיה וסביבה. כרבע מהיוזמות שהוצגו הן פרי התהליך של מעבר צודק בהובלת שתיל, היוזמות מאירות את ההקשרים החברתיים של המשבר ומציעות יוזמות ופתרונות מעשיים.