מעוררות דיון על הדרת נשים במערכת החינוך

עם תחילת שנת הלימודים שוקדות בפורום המאבק למען הדרת נשים על פיתוח והרחבת תכנים חינוכיים המיועדים למורות, מורים, מדריכות ומדריכים במטרה לעורר דיון ועשיה סביב סוגיות הדרת נשים בקרב החניכות והחניכים.
בשנה הקרובה ילמדו בעשרות בתי ספר ומכינות את התכנים שהפורום מפתח, תערך הכשרה למחנכות, וכן יורחבו תכני החינוך.