דיון בדוח מבקר המדינה בנושא ערים מעורבות

פורום ארגוני חברה משותפת עסק בדוח מבקר המדינה בנושא ערים מעורבות בדגש על השירותים החברתיים. כמו כן פועלים ארגוני הפורום בקמפיינים לעידוד הצבעה ולהעלאת נושאים המקדמים חברה משותפת, לסדר היום הציבורי.