הסדנה "מרחב אזורי הוגן – כיוונים חדשים לשינוי"

הסדנה "מרחב אזורי הוגן – כיוונים חדשים לשינוי" שהתקיימה בשותפות המעבדה העירונית, במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון, והאגודה לצדק חלוקתי, נפתחה בסקירה מעמיקה ומקיפה של מר מרדכי כהן, מנכל משרד הפנים לשעבר אודות המגמות והאתגרים בקידום מרחב אזורי הוגן בעת הנהוכחית – מהוועדות הגיאוגרפיות, ועד האשכולות האזוריים ומנגנוני התקצוב. דר' מירב אהרון גוטמן הציגה ניתוח של אתגרים רעיוניים בעבודה עם מושגים של צדק חלוקתי, ואתגרים בתרגום רעיונות אלו למהלכי מדיניות מעשיים.