שיתוף פעולה בין הח"כים לבין הארגונים למען כפרים בלתי מוכרים

קבוצת הארגונים הנאבקים למען הכרה ותכנון בכפרים הבלתי מוכרים בנגב נפגשה עם חכ וליד אלהוואשלה -רע'מ וחכ יוסף אלעטאונה- חד'ש תע'ל במשרדי שתיל בנגב. בדיון הוחלט על הידוק שיתוף הפעולה, ובפרט בהתמודדות בהריסת הבתים, בשיטור האלים ובהסתה נגד החברה הבדואית.