תעסוקה בכלכלה דלת פחמן – מחקר חדש

דפוסי התעסוקה בענפים שלמים צפויים להיות מושפעים מהמעבר לכלכלה דלת פחמן. מסמך זה יוצא מתוך גישת המעבר הצודק, סוקר את הניסיון ההיסטורי הרלוונטי לה מרחבי העולם, מצביע על מגמות קיימות וצפויות בדפוסי התעסוקה ומנתח מקרי בוחן המאירים על הקשיים והאפשרויות שעומדים בפני תומכי הגישה.

קישור לכתבה